e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η αίθουσα εκδηλώσεων του 4ου ΓΕΛ Γαλατσίου ήταν ασφυκτικά γεμάτη, από γονείς, εκπαιδευτικούς και πολίτες της πόλης, που πήγαν να παρακολουθήσουν το Δημοτικό Συμβούλιο αφιερωμένο στα προβλήματα των σχολείων του Γαλατσίου.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν με την έναρξη της συνεδρίασης και αφορούσαν  διαδικαστικά θέματα.Η πρώτη ώρα αναλώθηκε σε προτάσεις επί της διαδικασίας(διάβασμα ανακοινώσεων, παρεμβάσεις Συλλόγων Γονέων και Εκπαιδευτικών, αναλυτική ή γενική παρουσίαση των προβλημάτων).

Τελικά αποφασίστηκε οι Ανακοινώσεις να διαβαστούν από το προεδρείο και με το διάβασμα αυτών πέρασαν ακόμα 45',χωρίς ακόμα να έχουν μπει στην ουσία της συζήτησης.
Κατόπιν πήρε το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Σκληράκης ,πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής, και άρχισε να παρουσιάζει αναλυτικά τις παρεμβάσεις που είχαν γίνει στα σχολεία.
Ήταν τότε, που πήγε να τιναχτεί στον αέρα το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού αντιπολίτευση και Καθηγητές(Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αθηνά) άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα και απειλούσαν με αποχώρηση.Τελικά τα πνεύματα ηρέμησαν ,με απόντες πλέον τους εκπροσώπους του Συλλόγου Αθηνά) και αρκετούς πολίτες, που βαρέθηκαν ή θεώρησαν την συζήτηση άνευ ουσίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν Διευθυντές Σχολείων και περιέγραψαν ο καθένας την κατάσταση, τις ανάγκες και τα προβλήματα του σχολείου του.Όπως ήταν αναμενόμενο, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν τα σχολεία του Γαλατσίου που στεγάζονται στο συγκρότημα της Γκράβας...και έχουν να κάνουν με τις πολύ παλιές κτηριακές υποδομές.

Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε  με τις παρεμβάσεις του ,μαθητής -πρόεδρος 15μελούς ,που με πολύ απλό και ενδεικτικό τρόπο περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.

Αυτό πάντως που έμεινε από αυτή την χθεσινή βραδιά είναι,ότι και στη περίπτωση αυτή, όπως όλοι ομολόγησαν, το πρόβλημα είναι οικονομικό. Οι σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές των σχολείων απαιτούν μεγάλα ποσά, ενώ τα χρήματα που δίνονται στα σχολεία,  από τον Δήμο και κυρίως  από το κράτος, παίζουν το ρόλο της  ασπιρίνης.
Τελικά μήπως έχουν δίκιο, αυτοί που λένε, ότι οι Δήμοι δεν μπορούν να στηρίξουν οικονομικά τα σχολεία και ότι αυτό είναι υποχρέωση του Κράτους;

Είναι τουλάχιστον αδιανόητο ,εν έτει 2019 να μιλάμε για το δικαίωμα στη θέρμανση τόσο των παιδιών όσο και των εκπαιδευτικών στα σχολεία.Ακούσαμε πολλές φορές τη λέξη ανεμιστήρα(τα air conditions είναι μάλλον χλιδή) και τη λέξη μαυροπίνακας και κιμωλία...και θυμηθήκαμε τα δικά μας χρόνια στο σχολείο...30 -40 χρόνια πριν.


Μια συζήτηση για τη παιδεία και τα σχολεία είναι πάντα χρήσιμη και αναγκαία. Καλό θα ήταν όμως τέτοιες συζητήσεις να προετοιμάζονται καλύτερα  και να γίνονται σε χρόνους που δεν συμπίπτουν με εκλογές.

 

Την Τρίτη 9 Απριλίου  στις  19:00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  στο 4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου, με μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης τα προβλήματα στα σχολεία...(Το  4ο Γενικό Λύκειο Γαλατσίου βρίσκεται στην οδό Αγίας Ειρήνης 9,δίπλα στην Εκκλησία)

Eίναι η 2η φορά, που πραγματοποιείται συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου εκτός Δημαρχείου.Η πρώτη αφορούσε το θέμα του ΠΑΛΑΙ και είχε πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου  εντός των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.

ΑΡΙΘ. ΘΕΜ: ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
1. Συζήτηση για τα θέματα Παιδείας.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος Δήμαρχος

 

κ. Μάνος Ελευθερίου Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς 

 

 Οι Πρόεδροι των

Σχολικών Επιτροπών 

κ. Ιωάννης Σκληράκης  

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

 

 

 

 

1o

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ανακοινώνει , τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα(1)  φυσικό πρόσωπο ειδικότητας ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτή/τριας,για την κάλυψη αναγκών του Δήμου,  με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υγείας & κοινωνικής πολιτικής προς τους κατοίκους και τους εργαζόμενους του Δήμου και των εποπτευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. αυτού(Στελέχωση των  Δημοτικών Ιατρείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Γραφείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ως εξής:

ΠΕ/ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑ(12) ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 13.000,00€

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1.Πτυχίο ή δίπλωμα:

 

-Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ή

-Τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα  Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ,αντίστοιχης ειδικότητας.

 

2.Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας

 

3.Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

1)Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν ηλικία από 21 έως 65 ετών.

 

2)Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

 

3)Να μην έχουν κώλυμα κατά το αρ.8 του υπαλληλικού κώδικα(καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

4)Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να υποβάλλουν:

 

-Αίτηση.

 

– Φ/Α του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας.

 

-Φ/Α του τίτλου σπουδών που διαθέτουν.

 

-Φ/Α της άδειας άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή/Νοσηλεύτριας.

 

-Φ/Α της ταυτότητας μέλους της Ένωσης νοσηλευτών/τριών Ελλάδος(Ε.Ν.Ε.)

 

-Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986,στην οποία  ο/η ενδιαφερόμενος/η  να δηλώνει αν έχει κώλυμα η όχι για την πρόσληψή του κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος:

α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής·

β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε·

γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή·

δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση &

ε)Κάθε άλλο στοιχείο  το οποίο να αποδεικνύει την επιστημονική και επαγγελματική επάρκειά  τους.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο μας,

είτε αυτοπροσώπως, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας- Γρ. Πρωτοκόλλου Αρχείου & Διεκπεραίωσης) Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους 111 46 Γαλάτσι (πληροφορίες, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , τηλ. 213 2055325, 428 κα.Ρηγάκου ,

είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην ανωτέρω ταχυδρομική διεύθυνση, μέχρι και την  Δευτέρα 15/04/2019.

 

 

 

 

 

Ο  Δήμαρχος

 

Γιώργος Μαρκόπουλος