e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η ΔΡΑΣΗ για την Κοινωνία,το Πολιτισμό και τη Ποιότητα Ζωής, καταγγέλλει στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ,την απόθεση εκ μέρους του Δήμου, ασφαλτικών υλικών στην δασική – αναδασωτέα περιοχή του μητροπολιτικού πάρκου Τουρκοβουνίων 

                                                                                                      Γαλάτσι   24.10.2017                                                        
ΠΡΟΣ  κ.ΣΠΥΡΟ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριε συντονιστά,

Θέμα: Ανεπίτρεπτη απόθεση ασφαλτικών υλικών στην δασική – αναδασωτέα περιοχή του μητροπολιτικού πάρκου Τουρκοβουνίων ( περιοχή Γαλατσίου )

 Ο φορέας μας ,παράλληλα με τις ευχές του για μία ευδόκιμο ,παραγωγική  θητεία στην  υπεύθυνη θέση σας, επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ενέργειες  εποπτευόμενων αρχών,  στην δασική – αναδασωτέα περιοχή του μητροπολιτικού πάρκου Τουρκοβουνίων  ( περιοχή Δήμου Γαλατσίου) και παρακαλούμε όπως ενεργήσετε για την αποκατάσταση της τάξης, όπως αυτή προσδιορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο,την εφαρμογή του οποίου είστε ταγμένος να προστατεύετε.  Συγκεκριμένα :  

Α.   Κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου,  από την ``ομάδα περιβάλλοντος`` του φορέα μας, διαπιστώθηκε η απόθεση σε σωρούς, άχρηστων υλικών ασφαλτοστρώσεων,  σε δασικούς δρόμους της δασικής-αναδασωτέας περιοχής  Γαλατσίου (δεξιά της Λ.Βέικου,προς λόφο Κόκκου,με κατεύθυνση προς Ψυχικό στους πρώτους αριστερά διασταυρούμενους δασικούς δρόμους )

Β.   Σε επικοινωνία μας ,  ο Δήμαρχος Γαλατσίου  κ.Γ.Μαρκόπουλος , παραδέχθηκε ότι η απόθεση των υλικών  έγινε  από τον Δήμο και ότι πρόκειταιι για υλικά ασφάλτου που προέκυψαν από εργολαβία αντικατάστασης του φθαρμένου δαπέδου δρόμων της πόλης.Επικαλέστηκε τον κίνδυνο πυρκαιάς και εντολές Πυροσβεστικής να διορθώσει τους δασικούς δρόμους από τα νεροφαγώματα .

Γ.  Του ζητήσαμε να μην προβεί στο στρώσιμο του υλικού στους  δασικούς  δρόμους και να το αποσύρει, γιατί ο Δήμος είναι αναρμόδιος για τέτοια πράξη,το δε υλικό  δεν είναι αδρανές, περιέχει υπολείμματα ασφάλτου – πίσσας  με κίνδυνο μόλυνσης της δασικής περιοχής  που μπορεί να διαπιστωθεί  μετά από  χρόνια. 

Δ.  Την επόμενη της επικοινωνίας μας με τον κ.Δήμαρχο , ένα μέρος των δασικών δρόμων είχε απλά  στρωθεί  με τα εν λόγω  υλικά ( συνημμένες  φωτογραφίες ) ,χωρίς στοιχειώδη μελέτη,έστω σχέδιο,όπως άλλωστε μπορεί,ανά πάσα στιγμή, να διαπιστωθεί.  Μετά από μία ισχυρή βροχόπτωση,λόγω της έντονης κλίσης,   θα μετακινηθούν ανεξέλεγκτα.

E.  Στις 14.9.17 αποστείλαμε έγγραφο  προς τον Δήμαρχο κιαι το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου  ,ζητώντας  "τις απαραίτητες ενέργειες διασφάλισης του περιβάλλοντος της περιοχής "( συνημμένο). 

ΣT.   Ανάλογα έγγραφα  καταδίκης της ενέργειας του Δήμαρχου  απέστειλαν και άλλες Δημοτικές κινήσεις που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της 29.9.17  

Ζ   Η θέση του κ.Δήμαρχου είναι διατυπωμένη στα πρακτικά ( συνημμένα ) 

Η.  Στις  6.10.17 η τοπική εφημερίδα ΠΑΛΜΟΣ σε εκτενές άρθρο αναφέρεται σε συζητήσεις μεταξύ   του Δήμαρχου και εκπροσώπων της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της Δασικής υπηρεσίας και  χρησιμοποιεί πληροφορίες και έγγραφα που δεν παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Θ.  Στην επόμενη έκδοση της  ίδιας εφημερίδας( 13.10.17)   δημοσιεύεται επιστολή του Ίκαρου Πετρόπουλου ,όπου ο συντάκτης της εφημερίδας   αποφεύγει επιμελώς να υπερασπίσει  το άρθρο του παραπέμποντας στους αρμόδιους φορείς για τις ερωτήσεις και τα ερωτηματικά που ο επιστολογράφος έθεσε .

Κύριε Συντονιστά,

Με σταθερή την αντίληψη ότι  είναι  ακατανόητη η σύνδεση της συντήρησης των δασικών δρόμων  και του κίνδυνου πυρκαιάς με την απόθεση υλικών εργολαβίας ασφαλτόστρωσης  σε δασική-αναδασωτέα περιοχή,όπως και ότι   τα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να   αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων  Διοικητικών  οργάνων της πολιτείας,χωρίς παρέμβαση της Δικαιοσύνης , παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, με ειδοποιησή μας .

Διατελούμε,με υπόληψη,

                                                      Για το Διοικητικό  Συμβούλιο

 

                                  Ο Πρόεδρος                                               Ο Γενικός Γραμματέας

 

                          Ίκαρος Πετρόπουλος                                              Ηλίας Ανδριόπουλος

               

Συνημμένα:

1.      ΔΡΑΣΗ ``:Επιστολή προς Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Γαλατσίου( 14.9.17)

2.      ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Έγγραφο 17627 Φ.702.15

3.      ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ-Γ.Δ.ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡ.ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.Υ.22.9.17                                 

4.  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Έγγραφο  1273 Φ. 702.15                                                                                     

5.  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ: Έγγραφο 437/16.5.17                                                                       

6.  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ :29.9.17( Πρόχειρο απόσπασμα) 

7.   ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ:Έγγραφο προς Δήμαρχο και Δ.Συμβούλιο(27.9.17 )   

8.   ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ :Ανακοίνωση                                                                                                          

9.    ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ `` ΠΑΛΜΟΣ `` 6.10.17  ` Δασικοί δρόμοι ``                                                                                                                            

10.  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ `` ΠΑΛΜΟΣ `` 13.10.17 ``Επιστολή για τους δασικούς δρόμους ``                                          

11.   ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 

4.      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:                                                                                                                                                                                      

ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ κ.Γ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  -ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΕΑ ΑΡΧΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ   

 ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ