e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Στα πλαίσια της Δημοτικής Διαβούλευσης και ανταποκρινόμενη  στο κάλεσμα του Δήμου ..η Δράση έστειλε τις προτάσεις της  για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

 

Επιστολή των εκπροσώπων της ΔΡΑΣΗΣ  στην επιτροπή Διαβούλευσης

 

Προς

Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Γαλατσίου

Κύριε πρόεδρε,       

Η εμβέλεια της περσυνής αντίστοιχης συνεδρίασης  της επιτροπής διαβούλευσης, στις  6/11/19, στην οποία  είχε σημειωθεί πρωτοφανής  συμμετοχή εκπροσώπων φορέων και πολιτών , δυστυχώς , έληξε με την λήξη της συνεδρίασης.                                                                                 
Καμία περαιτέρω συνέχεια, πέραν της έκδοσης ενός ψηφίσματος.                                                                                                                                           
Κατανοητή η αδυναμία να αξιολογηθούν οι προτάσεις (πολλές ) που κατατέθηκαν και να έρθουν όλες, στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Θα μπορούσε,   όμως, να  προηγηθεί στάδιο αξιολόγησης και ένταξης σε ενότητες  των προτάσεων και στην συνέχεια  ,με μέριμνα του   προέδρου, να τεθούν υπόψη του Δήμαρχου, των αρμόδιων αντιδημάρχων ,των προέδρων των Ν. Προσώπων.
Η διαδικασία αυτή θα απαιτούσε << ενοχλητικές >>συναντήσεις, θα έδινε ,όμως ,νόημα σε  ένα όργανο λαϊκής συμμετοχής που εξαντλείται σε μία μόνη συνεδρίαση.
Η επιδίωξη του νομοθέτη, με την σύσταση της επιτροπής, δεν βρίσκει ανταπόκριση  σε  μία συνάντηση και τίποτα άλλο .
Καθοριστικός είναι ο ρόλος της Διοίκησης  με τις δυνατότητες που διαθέτει  να αξιοποιήσει την επιτροπή  , αν πράγματι, πιστεύει  στην συμμετοχή του πολίτη  και σε ουσιαστική σχέση με τους φορείς και την κοινωνία . Γι αυτό, άλλωστε, ο νόμος προβλέπει την δυνατότητα σύγκλισης   της  κατά διαστήματα. Τούτο με δεδομένο ότι οι φορείς ,δεν έχουν την απαραίτητη τεχνική υποδομή , ώστε να εξειδικεύσουν τις προτάσεις τους, να υπολογίσουν κόστη και  οικονομικές δυνατότητες ακόμη και προτεραιότητες ,κάτι που ανάγεται στα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου.                                                                                                                                                 
Κατόπιν τούτων και επειδή η απαρίθμηση των προβλημάτων της πόλης  δεν πρόκειται να οδηγήσει κάπου, περιορίζουμε την αναφορά μας μόνον στο πολύπαθο ΠΑΛΑΙ που  έρχεται στην επικαιρότητα λόγω των παρακάτω λόγων : 

1.  Τις ζημιές που υπέστη από τον πρόσφατο ανεμοστρόβιλο ,πόσο αυτές δικαιολογούνται,  τι ευθύνες προκύπτουν για τον κατασκευαστή, αν βέβαια το έργο έχει παραληφθεί ,ως προβλέπεται  για όλα τα δημόσια έργα ( αμφισβητείται ) και αν η πολιτεία πρέπει να τις αναζητήσει. 

2. Τον  προβληματισμό που προκαλεί  το ογκώδες νούμερο των 5οο.οοο  ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών  που,  προφανώς, εκ του προχείρου, βγήκε   τον αέρα μετά την επίσκεψη στο χώρο  εκτός του κ.  Δήμαρχου  και των συνεργείων του Δήμου , του κ. Στ. Βλαστού( διευθύνων σύμβουλος )  και του τεχνικού επιτελείου της ΕΤΑΔ.

3 . Το καθεστώς απαγόρευσης που επανέρχεται από την ΕΤΑΔ    << Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνον σε όσους  ανήκουν  στο προσωπικό της εγκατάστασης  ή είναι  επισκέπτες  και συνεργάτες  των εντός αυτών  φιλοξενούμενων  υπηρεσιών>>                                                             
Η απαγόρευση δημιουργεί προβληματισμό ,γιατί δεν οφείλεται σε προφύλαξη των επισκεπτών και γιατί επιτρέπεται η είσοδος  στους επισκέπτες στο κτηματολόγιο.  

4.  Την λήξη από τον Ιανουάριο του 2020 της ,όχι ικανοποιητικής,  σύμβασης Δήμου και ΕΤΑΔ.                                             

5.  Την ανάγκη αφύπνισης της πόλης  που ,καιρό τώρα, εκτός του κ. Δήμαρχου,  δεν  σημειώνεται πουθενά  η παρουσία της.  Χαρακτηριστικό παράδειγμα η απουσία  του απλού έστω, λόγου των προέδρων των αθλητικών συλλόγων .

 

Κύριε πρόεδρε,

Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνουμε ,για άλλη μία φορά , ψήφισμα με τα παρακάτω στοιχεία:

A. Το ΠΑΛΑΙ ανήκει στο  Γαλάτσι,  είναι αναγκαίο για τα παιδιά της πόλης – περιοχής  που στενάζουν από την έλλειψη χώρων και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης-περιοχής μας . 

Β. Την ομόθυμη διάθεση της πόλης  να αγωνιστεί για  κάτι που της ανήκει 

Γ. Διεκδίκηση  ολόκληρου  του ΠΑΛΑΙ   ( εγκατάστασης και υπαίθριοι χώροι  ) με την απομάκρυνση των εγκαταστημένων <<δουλειών>>  (the voice ,talent show…) .

Δ.  Συγκεκριμένη πρόταση  για εγκατάσταση στο ΠΑΛΑΙ δομών  δημόσιου ενδιαφέροντος   ( Εφορία, Κέντρο Υγείας  Δημοτικές υπηρεσίες.

 

 

 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Οι εκπρόσωποι,                 

Ίκαρος Πετρόπουλος,  Δημήτρης Μπουλούτης

Γαλάτσι 21/10/20