e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 Ένα από τα θέματα που φέρνει προς ψήφιση η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 31 Ιανουαρίου,είναι η σύναψη δανείου με τράπεζα, για την αγορά 3 ακινήτων,στην τοποθεσία  που έχει χωροθετηθεί για την δημιουργία της Κεντρικής Πλατείας της πόλης.

Πρόκειται για το τετράγωνο στο Παλιό Τερμα Γαλατσίου που περικλείεται από την Λεωφόρο Γαλατσίου  και τις οδούς Αγίας Γλυκερίας,Ιπποκράτους και Λυσίου.

 

(1)Τα  3 ακίνητα τα οποία θα αγοραστούν, είναι το κτήριο στο οποίο στεγάζονται τα Goodys και  δύο οικόπεδα που βρίσκονται στη γωνία Ιπποκράτους και Αγίας Γλυκερίας.
(2)
Τα υπόλοιπα δύο ακίνητα,τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν πωλούν,θα διεκδικηθούν μελλοντικά μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ,με το κόστος της σημερινής τους αξίας ,να υπολογίζεται γύρω στο 1.1 εκατομμύριο.

Σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής ,θα ζητηθεί να ψηφισθεί σύμβαση δανείου 4.250.000 € με την Optima Bank .To επιτόκιο θα είναι 2,9% ,ενώ η αποπκληρωμή του δανείου θα γίνει σε 60 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις(15 χρόνια).
Για τον λόγο αυτό ,σύμφωνα με την εισήγηση, θα γίνει 
- Νόμιμη εκχώρηση  εσόδων που προέρχονται από την είσπραξη του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας(ΤΑΠ)
- Νόμιμη εκχώρηση του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Τα έσοδα αυτά θα κατατίθενται σε ενεχυριασμένο λογαρισμό του Δήμου Γαλατσίου στην τράπεζα Οptima

Ήδη έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από κάποιες  δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αφού όπως λένε, η σύμβαση  υπογράφεται σε μια  χρονική στιγμή μεγάλης οικονομικής κρίσης ,ενώ θα δεσμεύσει τον Δήμο για τα επόμενα 15 χρόνια,Και αφορά μια  πλατεία, που προφανώς θα κατασκευαστεί μετά την αποπεράτωση των έργων του ΜΕΤΡΌ. 

Τα ακίνητα που θα αγοραστούν

 

Τα ακίνητα που μελλοντικά θα απαλλοτριωθούν 

 

 

 

** Η Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο

 

.....Τα Θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο (Δευτέρα 31 Ιανουαρίου)

 

   

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

   

1ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Μονομετοχικής Εταιρείας Διαχείρισης Ακινήτων Δήμου Γαλατσίου (ΔΑΓΑΜΕ), καθορισμός αμοιβής Προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και μελών αυτής και ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευσης της ΔΑΓΑΜΕ κατά την οποία θα συζητηθεί το θέμα: «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΓΑΜΕ».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

2ο

Ορισμός μελών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022.

κ. Ιωάννης Ρωμανός

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

   

3ο

Λήψη Απόφασης για την επιλογή χρηματοπιστωτικού ιδρύματος λήψης δανείου για την απόκτηση τμήματος του Ο.Τ.19/τ97 με την αγορά δύο ακινήτων μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας και αποδοχή όρων, (Διαβίβαση της υπ’ αριθ.  15/2022 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

4ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για το έτος 2021.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

5ο

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

   

6ο

Eπικαιροποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί  Μείωσης ή Απαλλαγής  Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας.

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

   

7ο

Έγκριση Δελτίων Απογραφής Έναρξης των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

   

8ο

Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2022.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

   

9ο

Περί καθορισμού των κωδικών του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, δεκτικών έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

   

10ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Υψηλάντου αρ. 37 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 92/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

11ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σαπφούς αρ. 1 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 93/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

12ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Αιγοσθενών αρ. 67 – 69 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 94/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

13ο

Επικαιροποίηση παραχώρησης θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 107 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 95/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

14ο

Τοποθέτηση εμποδίων για τη διευκόλυνση των προγραμμάτων αποκομιδής απορριμμάτων (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 96/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

15ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Τανάγρας αρ. 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 97/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

16ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Αργοστολίου αρ. 30 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 98/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

17ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καβάλας αρ. 14 – 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 99/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

18ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Καρδίτσης αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 100/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   

19ο

Χορήγηση ή μη άδειας απαγόρευσης στάθμευσης μπροστά σε ράμπα εισόδου υπογείου χώρου με χρήση βιομηχανίας επί της οδού Χριστιανουπόλεως αρ. 97 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 101/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   

20ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σκύρου αρ. 47 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 102/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

21ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ιπποκράτους αρ. 13 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 103/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

22ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Λέσβου αρ. 52 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 104/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

23ο

Χορήγηση ή μη άδειας θέσης φορτοεκφόρτωσης για το κατάστημα επί της οδού Σωκράτους αρ. 2 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 105/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   

24ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Λ. Κατσώνη αρ. 4 – 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 106/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

   

 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στην οδό Ναυαρίνου αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 107/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

   

26ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (νεραντζιάς) στην οδό Κρήτης 6 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 108/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος