e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Την Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ., συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί του απολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλ-ληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» για το έτος 2014.

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

2ο

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Γαλατσίου – Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 352/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Μετατόπιση ή μη περιπτέρου επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Πρωτοπαπαδάκη 2 & Αγ. Γλυκερίας (Απόφαση – Εισήγηση 89/2015 Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση της χρηματοδότησης του Έργου με τίτλο «Κοινωνικές Δομές στο Δήμο Γαλατσίου: Πολυδύναμο σχέδιο κοινωνικών δράσεων άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας», για την ανανέωση της παραχώρησης των χώρων που ανήκουν στο Δήμο για τη συνέχιση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών καθώς και για την επικαιροποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Κατανομή 4ης Δόσης 2015 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαί-δευσης του Δήμου Γαλατσίου ποσού 99.790,09 €.

κ. Σοφία Λεπίδα – Ντάγλα

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμών για το έτος 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

8ο

 

Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του ΔΚΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ.5 του άρθρου 186 του 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για τη συμπλήρωση της Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192, 194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση μελέτης για το «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Από-βλήτων» Δήμου Γαλατσίου.

κ. Μαρκόπουλος Γεώργιος

Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Ανάπλαση – κατασκευή δικτύου πλατειών οδών ήπιας κυ-κλοφορίας και ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Γαλατσίου.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Παράταση σύμβασης της εργασίας – υπηρεσίας «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Κανονισμός Δήμου Γαλατσίου για Άδειες Τομής σε Κοινό-χρηστους χώρους (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 90/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 25 – 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 81/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Τεώ αρ. 83 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 82/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της κατοικίας του στη συμβολή των οδών Ορφέως αρ. 11 και Βυτίνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 83/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης δύο (2) εμποδίων πι επί του οδοστρώματος της οδού Αγ. Δημητρίου αρ. 1 (Διαβίβαση υπ΄ αριθμ. 84/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ.)

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Καθορισμό Συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Καθορισμός του τρόπου καταβολής του ετήσιου τέλους προ της χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Καθορισμός δόσεων για τα μισθώματα του περιπτέρου επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 7.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλής του κ. Μυλωνά Παναγιώτη.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Καθορισμός δόσεων καταβολής του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος επί Λ. Βεΐκου 51.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος