e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι


 

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός» θεσπίστηκε με τον νόμο 4837/2021 και καθορίζεται στις ΚΥΑ με αριθμούς 28458/2021 (Β’ 1427) και 28455/2021 (ΥΟΔΔ 247)

Οι ωφελούμενοι, σε αυτή τη φάση του προγράμματος, θα είναι 1000 άτομα από την Περιφέρεια Αττικής  και αφορά άτομα ηλικίας 16-65 ετών, και η υπηρεσία του προσωπικού βοηθού θα διαρκέσει για δυο (2) χρόνια.

Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά στην σελίδα 
www.prosopikosvoithos.gov.gr  από 14/4/2022 και ώρα 11.00 έως 15/5/2022 και ώρα 23.59.

Γραμμή υποστήριξης: 210-7000240

Πιθανοί δικαιούχοι είναι όσοι:

- Διαθέτουν Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) με συνολικό ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, που είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Έχουν την κύρια κατοικία τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής όσον αφορά στην πρώτη φάση του Προγράμματος.
- Δεν έχουν ατομικό εισόδημα ή έχουν ατομικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των 60.000 €.

Στις περιπτώσεις που:
ο αιτών είναι ανήλικο άτομο με αναπηρία την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς είτε πρόσωπο που έχει την επιμέλεια αυτού, είτε Ανάδοχος
γονέας του ο αιτών τελεί σε δικαστική συμπαράσταση την αίτηση υποβάλλει υποχρεωτικώς το άτομο που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αξιολογηθούν από ειδικές διεπιστημονικές επιτροπές, που θα αποτελούνται από κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο.

Η αξιολόγηση θα είναι εξατομικευμένη και θα λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα αυτοφροντίδας, αυτοεξυπηρέτησης, κινητικότητας και γνωστικής αντίληψης των αιτούντων, την ανάγκη, τη διάρκεια και την περιοδικότητα παροχής Προσωπικού Βοηθού, λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες και συνθήκες ζωής τους. Από τα άτομα που θα επιλεγούν, το 60% θα είναι άτομα με κινητική αναπηρία, το 35% άτομα με νοητική ή/και αναπτυξιακή ή/και  ψυχική αναπηρία και το 5% άτομα με αισθητηριακή αναπηρία (τυφλοί, κωφοί και τυφλοκωφοί).

Θα λάβει χώρα στο σπίτι του, σε ημέρα και ώρα που θα επιλέξει ο ίδιος (μεταξύ των διαθέσιμων ραντεβού).

Στάδια αίτησης:

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται με τους κωδικούς του TAXIS και ο κάθε εισερχόμενος χρήστης θα δηλώνει εάν υποβάλει αίτημα για τον εαυτό του ή για τρίτο πρόσωπο. Στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να αναρτά έγγραφο που πιστοποιεί την σχέση του με τον υποψήφιο ωφελούμενο (πχεξουσιοδότηση, δικαστική απόφαση, πιστοποιητικό οικογενειακή κατάστασης).
Μετά την αυθεντικοποίησή τους τα ΑμεΑ θα καλούνται να συμφωνήσουν στην ανάκτηση μιας σειράς στοιχείων και συγκεκριμένα της ημερομηνίας γέννησής τους, και του Αριθμού Ταυτότητας, του ατομικού τους εισοδήματος, τou AMKA τους του ποσοστού αναπηρίας και του χρόνου ισχύος του.
Επίσης, θα συμπληρώνουν μία ηλεκτρονική φόρμα και θα επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
Στη συνέχεια θα αποδίδεται στον αιτούντα μοναδικός αριθμός και αποδεικτικό υποβολής της αίτησης. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης, θα δημιουργείται ο αντίστοιχος «χώρος» παρακολούθησης των αίτησης μέσω του οποίου ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής του από κοινού με ειδοποιήσεις για την υποβολή

 

Ένα ακόμα περιστατικό βίας ανηλίκων και θύμα μαθητή, σημειώθηκε στο Γαλάτσι αυτή την εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα ,στις 10:00 το βράδυ της Τετάρτης, δυο νεαροί ακινητοποίησαν μαθητή Γυμνασίου στην Λεωφόρο Βεϊκου και με την χρήση βίας και απειλών τον ανάγκασαν να τους δώσει το κινητό του .

Οι ληστές το άρπαξαν και άρχισαν να τρέχουν ενώ ο μαθητής καλούσε σε βοήθεια. Οι έρευνες από την αστυνομία που ειδοποιήθηκε ,δεν είχαν αποτέλεσμα.

ΠΗΓΗ Law & Order

 

 Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών σας ενημερώνουν ότι την Πέμπτη 14 Aπριλίου  2022 και ώρα 9:30 π.μ.-12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στο χώρο του ΠΑΛΑΙ (Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου) στους δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών.

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων, αυτοπροσώπως την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα που θα σταλεί στους εγκριθέντες της Δομής, έχοντας μαζί τους την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους και την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν όλα τα δικαιούμενα προϊόντα τους (νωπά και μη, φυσικά για τη συγκεκριμένη παράδοση που δε θα προσέλθουν) και δε θα μπορούν να τα παραλάβουν άλλη ημέρα και ώρα.

 Οι δικαιούχοι που για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή των προϊόντων τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον.

Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση, θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία απουσίας του δικαιούχου και μη θεωρημένη εξουσιοδότηση, ταυτόχρονα σημαίνει και μη παράδοση των προϊόντων.

Τέλος, λόγω του μεγάλου βάρους των προϊόντων κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι να προσέρχονται με καροτσάκι ή μεταφορικό μέσο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 213-2055321

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -17:00μ.μ.