e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

 

 

Την Δευτέρα Δευτέρα 22 Μαΐου ξεκίνησαν  οι εγγραφές,ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, για το Θερινό Αθλητικό Camp «Αχιλλέας Βρέντζος» 

link:https://polat-galatsi.gr/Portal-Galatsi

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 

1.         Πιστοποιητικό γέννησης (εντός διμήνου)

 

2.         Πρόσφατη βεβαίωση παιδιάτρου(εντός εξαμήνου)

 

3.         Αριθμός ΑΜΚΑ

 

4.         Αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ή Φορολογική δήλωση)

5.         Φωτοτυπία των εμβολίων του παιδιού

 

6.         Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα

 

7.         Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού

 

Επιπλέον δικαιολογητικά  για όσους δικαιούνται έκπτωση ή απαλλαγή:

 

1.         Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης

 

2.         Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για ανεργία)

 

3.         Βεβαίωση Κοινωνικής Υπηρεσίας (για απόρους)

 

4.         Κάρτα πολυτέκνου

 

 

Το camp χωρίζεται σε 2 περιόδους:

 

Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ:19 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου (01 Ιουλίου τελετή λήξης Α΄Περιόδου)

 

Β΄ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 03 Ιουλίου έως 14 Ιουλίου (15 Ιουλίου: τελετή λήξης Β΄ Περιόδου)

 

Το κόστος εγγραφής  για το camp είναι:

 

           70€ το πρώτο παιδί & 40€ για το δεύτερο. 

 

           40€ το πρώτο παιδί και  30€ το δεύτερο

 με πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ του ενός γονέα και αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης η οποία δεν πρέπει να ξεπερνάει  το ποσό των 8.000€.

 

           για τρίτεκνες οικογένειες το κόστος εγγραφής είναι

 

            70 € για το πρώτο παιδί, 40€ για το δεύτερο και ΔΩΡΕΑΝ για το τρίτο.

 

           ΔΩΡΕΑΝ

            άποροι (βεβαίωση κοιν. υπηρεσίας Δήμου Γαλατσίου), άνεργοι και οι δύο γονείς (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ                                                και φορολογική δήλωση έως 8.000€),

           μονογονεϊκές οικογένειες (φορολογική δήλωση έως 8.000€), 

           πολύτεκνοι (κάρτα πολυτέκνων).

 

Για περισσότερες πληροφορίες

 

επικοινωνήστε  στο τηλ. 213-2055372

 

 

 

 

 

Η Δράση με επιστολή της  προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο,ζητά από τον Δήμο να παρέμβει στη συζήτηση  ενώπιον των επιτροπών που έχουν συσταθεί , για να εξεταστούν οι  ενστάσεις των 71 ιδιοκτητών  του λόφου Κόκκου  κατά των δασικών χαρτών του Δήμου Γαλατσίου .

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Θέμα : Παρέμβαση Δήμου Γαλατσίου  στις επιτροπές όπου θα συζητηθούν οι ενστάσεις  κατά των δασικών χαρτών.

 Κύριε Δήμαρχε , κύριε πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,

Υποβάλλουμε συνημμένα υπόμνημα  για το δασικό – αναδασωτέο χαρακτήρα της περιοχής  του λόφου Κόκκου και της ευρύτερης περιοχής , σε μία΄ προσπάθεια υποβοήθησης  της παρέμβασης που οφείλει να κάνει ο Δήμος μας στη  συζήτηση  ενώπιον των επιτροπών που έχουν συσταθεί  για να εξεταστούν οι  ενστάσεις των 71 ιδιοκτητών  του λόφου Κόκκου  κατά των δασικών χαρτών του Δήμου Γαλατσίου .

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι επιτροπές επρόκειτο να  συνεδριάσουν << μετά το Πάσχα>>. Προφανώς επίκειται η λειτουργία τους.

Στο συνημμένο υπόμνημα περιλαμβάνονται τα διαχρονικά  τεκμήρια που με κοπιώδη προσπάθεια συλλέξαμε από τις αρμόδιες αρχές , που   πιστοποιούν τον  δασικό – αναδασωτέο χαρακτήρα της περιοχής , όπως επίσης  και αντίγραφα  σχετικών προς τούτο  κρίσιμων  Δικαστικών  και Διοικητικών αποφάσεων .

 Τον φάκελο  με το σώμα των τεκμηρίων (εκθέσεις – διαταγές -  αποφάσεις διοικητικές - εκθέσεις – αποφάσεις ΣτΕ - Επιστολές κ .λ .π. ), θέτουμε στην διάθεσή σας, αν έτσι κριθεί, σε συνδυασμό, βέβαια  με τα  ανάλογα στοιχεία που  προφανώς διαθέτουν  οι υπηρεσίες του Δήμου.     

ΥΓ. Είμαστε στην διάθεσή σας  για οποιαδήποτε   διευκρίνηση  και παράλληλα δηλώνουμε την  ετοιμότητά μας  να παρευρεθούμε , με  λόγο, στην σχετική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ήρας 16  - 11147 Γαλάτσι  6977268371 – 6946388622 – 6955995543                                                                       
 - Πληροφορίες; - συνεννόηση : Ηλίας Ανδριόπουλος – Ίκαρος Πετρόπουλος                                                                          

 

                                         Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

                 Ο πρόεδρος                                                            Η Γενική Γραμματέας

 

  Πέτρος Ζάκης                                                                  Ρίτσα Χριστοθανοπούλου 

 

 

ΥΓ: To e-galatsi σας θυμίζει ότι με την  1591/2021 απόφαση του, ο  Άρειος Πάγος έκρινε τελεσίδικα ως ιδιωτική μια έκταση 702 τ.μ. στο Λόφο Κόκκου. 

 

 

 

 

                                                 

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας και το έτος 2023 υλοποιείται το  πρόγραμμα «Φιλοξενίας παιδιών σε κατασκηνώσεις (14 διανυκτερεύσεις σε κατασκήνωση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ηλικίας από 7-15 ετών (έτος γέννησης 2008 έως 2016) και κυρίως σε ευάλωτες κοινωνικά οικογένειες .Οι αιτήσεις θα βρίσκονται   στην είσοδο  του Δημαρχείου  ,μαζί με την αίτηση  που θα κατατίθεται στο Τμήμα  Διοικητικής Μέριμνας( Πρωτόκολλο)   θα επισυνάπτονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Φωτοτυπία Ταυτότητα  Γονέα/άδεια παραμονής.

2)Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου

3)Πιστοποιητικό οικογενειακής Κατάστασης (επιμέλεια  παιδιού από μονογονεϊκές     οικογένειες)

4)Ε1  & εκκαθαριστικό του γονέα φορολογικού  έτους 2022

5) Ε9 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο

6)Βεβαίωση αναπηρίας μέλους της οικογένειας , από ΚΕΠΑ (όπου  απαιτείται).

7)Βεβαίωση ανεργίας (όπου  απαιτείται).

ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΑΤΡΟΥ.           

 

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι:

Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  16 ΙΟΥΛΙΟΥ- 30 ΙΟΥΛΙΟΥ      

Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ -15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Η περίοδος φιλοξενίας εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των θέσεων

 

Οι αιτήσεις και η επιλογή των παιδιών που θα συμμετέχουν, θα γίνει από την Κοινωνική Υπηρεσία  με εισοδηματικά και κοινωνικά  κριτήρια, βάση μοριοδότησης ως εξής:    

Εισοδηματικά Κριτήρια:

 

Μέλη Οικογένειας

Ετήσιο  συνολικό οικογενειακό δηλωθέν  Εισόδημα μαζί με τις καταθέσεις (εξαιρουμένων των   αναπηρικών επιδομάτων)

Μονογονεϊκή Οικογένεια με 1 τέκνο

Έως   5.500€ ( προσαυξημένο κατά  500€,  για κάθε επιπλέον  ανήλικο τέκνο)

 

Οικογένεια με 1 τέκνο

Έως   6.000€ (προσαυξημένο κατά  500€ για κάθε επιπλέον ανήλικο τέκνο)

 

                                   

 

Μοριοδότηση Κοινωνικών Κριτηρίων:

 

A/A

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΑΝΑΠΗΡΙΑ, με απόφαση ΚΕΠΑ 67% και άνω

+ 10 μόρια,  ανά άτομο ΑΜΕΑ,  μέλος της οικογένειας

2

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

+ 5 μόρια

3

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

+ 3  μόρια, ανά ανήλικο προστατευόμενο μέλος

4

ΑΝΕΡΓΙΑ

+ 2 μόρια,  ανά άνεργο μέλος

5

ΚΑΤΟΙΚΙΑ

+ 2 μόρια, για ενοικιαζόμενη κατοικία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όσες οικογένειες απασχολούν τα παιδιά τους σε ανάλογα θερινά προγράμματα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων και του ΟΑΕΔ, μπορούν επίσης να αιτηθούν εγγραφής στο πρόγραμμα, οι οποίες θα αξιολογηθούν και θα εξυπηρετηθούν εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

 Επίσης σε περίπτωση συμμετοχής παιδιών  Α.Μ.Ε.Α, με  γνωμάτευση   ιατρού που θα  κρίνει ικανή  τη συμμετοχή  τους  στο  ανωτέρω πρόγραμμα,  και αν είναι   απαραίτητη η ύπαρξη συνοδού,  και  εφόσον  πληρούνται    τα οικονομικά  κριτήρια, θα καλύπτονται  τα έξοδα διαμονής και διατροφής  του/της συνοδού.

 

   Τέλος όσες οικογένειες πληρούν μόνο τα κοινωνικά κριτήρια, υπάρχει η δυνατότητα να εξυπηρετηθούν   σε     περίπτωση που παραμένουν κενές θέσεις.