e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Την Τετάρτη 10 Μαϊου 2023 ξεκινούν οι εγγραφές και επανεγγραφές, ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς Δήμου Γαλατσίου, στο ακόλουθο link : https://pstathmoi.publicota.gr/galatsi/     και λήγουν την 31η Μαΐου 2023 ώρα 00:00.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την εγγραφή και την επανεγγραφή νηπίων-βρεφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμου Γαλατσίου του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» για το σχολικό  έτος 2023-2024.

Στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Γαλατσίου εγγράφονται :

Α΄ Παιδικός Σταθμός : ΄Ερσης 11 και Τεώ 93-97                     210/2917080

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

Β΄ Παιδικός Σταθμός : Ζήνωνος 4Α                                          210/2913511

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

Γ΄ Παιδικός Σταθμός : Αρχιμήδους 2                                       210/2918722

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

Δ΄ Παιδικός Σταθμός : Κουντουριώτου 96                              210/2923040

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

ΣΤ΄ Παιδικός Σταθμός : Χρ. Τζαβέλα 10                                   210/2925294

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

Ζ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αχιλλέως 3                               210/2934663

Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

και τα  βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2021 έως 31.03.2022

Η΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός : Αρχιμήδους 1                            210/2916176

   Tα  νήπια που έχουν γεννηθεί το έτος 2020 έως 31.03.2021

και τα βρέφη που έχουν γεννηθεί από 31.03.2021 έως 31.03.2023

 

Α. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ 2023-2024

 Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής θα καταχωρούνται ΜΟΝΟ  ηλεκτρονικά (θα υποβάλλεται μία και μοναδική αίτηση με τη χρήση του ΑΜΚΑ του νηπίου/βρέφους) και θα επισυνάπτονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με τα στοιχεία του πατέρα, της μητέρας ή του κηδεμόνα.Οι αιτήσεις υπέχουν μορφή υπεύθυνης δήλωσης.

Θα υποβάλλονται αποκλειστικά για τους Παιδικούς Σταθμούς της περιοχής όπου διαμένουν οι αιτούντες, θα υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και θα αξιολογηθούν από την Ειδική Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο για την έκδοση σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενούμενων παιδιών. Η απόφαση επιλογής με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στο οικείο Δημοτικό Κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου μέχρι 30 Ιουνίου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-Α΄ΕΠΙΛΟΓΗ).

Αιτήσεις επανεγγραφής δεν θα μοριοδοτούνται εφόσον τα νήπια/βρέφη απουσιάζουν αδικαιολόγητα για διάστημα τριών (3) μηνών και άνω συνεχόμενα.

Αιτήσεις  με ελλιπή δικαιολογητικά καθώς και οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται και δεν θα συμμετέχουν στον τελικό πίνακα κατάταξης, παρά μόνο για εξαιρετικούς λόγους και για λόγους για τους οποίους θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.

Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα νήπια/βρέφη, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού και έως 30/9/2023 συμπληρώνουν την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα και σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών  (ΦΕΚ 4249/Β΄/5-12-2017), απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.Σύμφωνα με το άρθρο 48 (ΦΕΚ Α΄204/16-12-2019) –Διευκόλυνση ένταξης παιδιών με ειδικές ανάγκες στο μαθησιακό περιβάλλον, εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 41087/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4249) για το δικαίωμα εγγραφής των παιδιών στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς, Βρεφικούς και Παιδικούς σταθμούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό – συνοδό που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, μετά από αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης από την Προϊσταμένη ή τον Προϊστάμενο του Σταθμού. Ο ειδικός βοηθός – συνοδός συνεργάζεται με την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται στην προσκόμιση όλων των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν πρέπει να αποκρύπτουν την κατάσταση υγείας του παιδιού τους, ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Σταθμού.

Θεραπευτικές αγωγές δεν χορηγούνται από το προσωπικό των Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών.

 • Δυνατότητα εγγραφής έχουν όλοι οι γονείς εργαζόμενοι ή άνεργοι, δημότες και κάτοικοι  ή κάτοικοι μόνο του Δήμου Γαλατσίου.
 • Επίσης δυνατότητα εγγραφής έχουν και αυτοί που διαμένουν σε όμορο Δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων

Εγγραφές με επιλογή μέσω ΕΣΠΑ : Το Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου» (οι δομές των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών) συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ  με συγχρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και Εθνικούς Πόρους.Οι δικαιούχοι καλούνται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες να υποβάλουν αίτηση μέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για την απόκτηση voucher για τη δωρεάν φιλοξενία νηπίου/βρέφους στο Σταθμό.Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του νηπίου/βρέφους προσκομίζουν την αξία τοποθέτησης (voucher) στο Ν.Π. κατόπιν οδηγιών που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Τα νήπια/βρέφη που εντάσσονται στα προγράμματα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ προηγούνται στον τελικό πίνακα κατάταξης εγγραφών-επανεγγραφών, εφόσον υπάρχει θέση, σύμφωνα με τη δυναμικότητα που ορίζεται στην άδεια λειτουργίας κάθε Σταθμού, οπότε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ οι δικαιούχοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις πρέπει να προβαίνουν και σε αιτήσεις για την απόκτηση της αξίας τοποθέτησης (voucher), μέσω της ιστοσελίδας www.eetaa.gr.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

(ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ)

 

1.      

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου/βρέφους.

Σε περίπτωση ύπαρξης συμφώνου συμβίωσης απαιτείται η προσκόμισή του, καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα και των δύο μερών.

Σε περίπτωση ανάδοχης οικογένειας  απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

 

2.      

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει υποχρεωτικά εάν πρόκειται  για πλήρη ή μερική απασχόληση και

Αντίγραφο ενσήμων  από το ΕΦΚΑ

Όπου υπάρχει ασφάλιση με εργόσημο (αντίγραφο εργόσημου και απόδειξη κατάθεσης σε τράπεζα τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης, που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον πέντε (5) μηνών)

Σε περίπτωση αυτασφάλισης, 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών

 

2.1

 

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ / ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ή ΤΑ ΝΠΔΔ ΑΥΤΩΝ:

Βεβαίωση εργασίας πρόσφατη

Ή εναλλακτικά ανάλυση μισθοδοσίας τελευταίου μήνα, όπου θα αναγράφεται η σχέση εργασίας και  κλάδος/ειδικότητα  του/της εργαζόμενου/νης

(ισχύει για μόνιμους ,αορίστου και ορισμένου χρόνου υπαλλήλους)

 

2.2

ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΕ Ο.Ε. ή  Ε.Ε., ή  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, πρέπει να προσκομισθούν:

Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ακόμη και αν οφείλει ασφαλιστικές εισφορές

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης  του επιτηδεύματος

2.3

ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ:

Βεβαίωση ασφαλίσεως ΕΦΚΑ (τ.ΟΓΑ) απ’ όπου θα επιβεβαιώνεται η ασφάλιση κατά το έτος 2023

 

 

2.4

 

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατη, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

3.      

       Βεβαίωση υγείας του νηπίου ή του βρέφους συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον Παιδίατρο, αντίγραφο της πρώτης σελίδας με το ονοματεπώνυμο του από το βιβλιάριο υγείας του καθώς και αντίγραφο με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 

(Το έντυπο της ιατρικής βεβαίωσης υγείας επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

4.      

       Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων ή βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία για τους μη υπόχρεους υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022, προσκομίζεται σε κάθε περίπτωση Υπεύθυνη Δήλωση με προσδιορισμό του ύψους των εισοδημάτων  και δηλώνεται ότι η προσκόμιση αντίγραφου της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και του εκκαθαριστικού σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης φορολογικού έτους 2022, θα γίνει έως 20/6/2023, ειδάλλως δεν θα μοριοδοτηθεί η αίτηση.

 

(Το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

5.      

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού (τελευταίου 3μηνου) ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα ενός από τους δύο γονείς ή μισθωτήριο κατοικίας εκτυπωμένο από το taxisnet ή βεβαίωση κατοικίας από το Δήμο.

 

6.      

       Υπεύθυνη δήλωση για την παραλαβή του παιδιού από το Σταθμό

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

Υπεύθυνη Δήλωση, αποδοχής των όρων λειτουργίας των Παιδικών-Βρεφον/κών Σταθμών

 

(το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική αίτηση  ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου)

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

1.      

Σε περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών [οικογένειες με παιδιά εκτός γάμου, διαζευγμένοι γονείς, καταστάσεις χηρείας, γονείς σε διάσταση]  απαιτείται ανάλογα την κατηγορία:

Ληξιαρχική πράξη γέννησης του νηπίου/βρέφους, εάν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Προσκόμιση αντίγραφου του διαζευκτηρίου/δικαστικής απόφασης/συμβολαιογραφικής πράξης ή βεβαίωση μεταβολών ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο δικαστικής απόφασης επιμέλειας του παιδιού ή αντίγραφο πράξης συνεπιμέλειας

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα, εάν  αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ., που να αποδεικνύεται η διάσταση

ΚΑΙ δικαστική απόφαση, που θα αναφέρεται η επιμέλεια του παιδιού ή αντίγραφο πράξης συνεπιμέλειας

 

2.      

Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων:

Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ

Άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα ή αίτηση για ανανέωση, όπως αυτή εκάστοτε αποδεικνύεται

 

Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους αλλοδαπών γονέων που η χώρα καταγωγής δεν εκδίδει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης :

Iσοδύναμο επίσημο έγγραφο από αρμόδια αρχή (Πρεσβεία ή Προξενείο), το οποίο να πιστοποιεί την οικογενειακή κατάσταση, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα

Για την εγγραφή νηπίου/βρέφους πολίτη Ε.Ε. ή τρίτων χωρών  που υποβάλλει δικαιολογητκά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας :

Επίσημη μετάφρασή των δικαιολογητικών στην ελληνική γλώσσα από την αρμόδια αρχή, (Πρεσβεία ή Προξενείο ή Υπ. Εξωτερικών)

 

3.      

       Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς  που είναι μαθητές ή φοιτητές-1ο πτυχίο και όχι πέραν της περιόδου που ολοκληρώνονται οι σπουδές )

4.      

       Βεβαίωση από το Στρατό ή στρατιωτική ταυτότητα (για γονέα Στρατιώτη)

 

 

 

 

5.      

       Σε περίπτωση γονέων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67%, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής, ΚΕΠΑ ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο (σε ισχύ).

 

 

Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί  του Δήμου μας, είναι χώροι δημιουργίας, έκφρασης και ανάπτυξης των δυνατοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Προάγουν τις δεξιότητες κάθε παιδιού και  ακολουθούν τις τάσεις της ενιαίας προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.  Μέσα σε  χώρους κατάλληλα σχεδιασμένους και διαμορφωμένους  στις ανάγκες των παιδιών, παρέχεται  πλήθος  ποιοτικών, καινοτόμων παιδαγωγικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, στην ανάπτυξη νοητικού, κοινωνικού, συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα,  καθώς και στην απόκτηση  εμπειριών ώστε να μεγιστοποιηθούν οι κάθε μορφής ικανότητές τους,  να ανακαλύψουν, να γνωρίσουν τον εαυτό τους και το κοινωνικό και φυσικό σύνολο που τα περιβάλλει, να  αλληλοεπιδράσουν δημιουργικά  μαζί του, πάντα με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες  αλλά και το ρυθμό ανάπτυξης του κάθε παιδιού.

Μέσα από τα  προγράμματα αυτά τα παιδιά αποτελούν, μέσα στη μοναδικότητά τους, το σημείο εκκίνησης και το σημείο αναφοράς των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες εκτείνονται από τον σχεδιασμό μέχρι τις πρακτικές παιδαγωγικές εφαρμογές και τη διαδικασία αναστοχασμού.  Σε αυτή τη διαδικασία, το παιδί δεν αντιμετωπίζεται μεμονωμένα, αλλά στη σχέση του με τα άλλα παιδιά, με την οικογένειά του, με τις παιδαγωγούς και με το περιβάλλον του παιδικού σταθμού.

Κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο αναπτύσσεται  το  παιδαγωγικό πρόγραμμα είναι η έννοια της καλλιέργειας και ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σημασία που έχει στη ζωή των παιδιών ως ενεργή, κοινωνική και συναισθηματική διαδικασία μάθησης του κόσμου μέσω της εμπειρίας και όλων των αισθήσεων

Η καθημερινή ζωή στον παιδικό σταθμό προσφέρει στα παιδιά πολλές και ποικίλες ευκαιρίες για μάθηση μέσα από την εμπειρία. Δίνει ακόμα τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτυχθούν ως κοινωνικά όντα και να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους μέσα από τη συνεργασία τους με άλλα παιδιά και ενήλικες. Από αυτή την άποψη, η καλλιέργεια είναι κάτι περισσότερο από τη συσσώρευση γνώσεων και την εξάσκηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Είναι μέρος μιας συνολικής κοινωνικοπαιδαγωγικής αντίληψης.

Με αυτόν τον τρόπο το κάθε παιδί βιώνει τη μετάβαση από τον παιδικό σταθμό στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο), ως φυσική συνέχεια ή οποία μπορεί να επηρεάσει τη μετέπειτα πορεία του στον χώρο της εκπαίδευσης.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας:
H λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο μήνας Σεπτέμβριος κάθε έτους ξεκινά με την προσαρμογή των νηπίων και βρεφών,  η οποία απαιτείται για την ομαλή ένταξη τους στο περιβάλλον του Σταθμού. Το στάδιο της προσαρμογής είναι πολύ σημαντικό για τη συναισθηματική ασφάλεια των νηπίων/βρεφών, κατά το οποίο ακολουθείται μειωμένο ωράριο σταδιακά αυξανόμενο μέχρι την ολοκλήρωση της προσαρμογής τους. Το χρονικό διάστημα εξαρτάται από τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε νηπίου/βρέφους.

Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους.
Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί δεν λειτουργούν:
● από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου
● από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά
● τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών, καθώς και του πολιούχου του Δήμου Γαλατσίου

Αναστολή της λειτουργίας των Σταθμών συντελείται όταν συντρέχουν διάφοροι λόγοι που άπτονται της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Σταθμών, με απόφαση του Νομίμου Εκπροσώπου ή του Δ. Σ. Όπως σε περίπτωση:

 • έντονων καιρικών φαινομένων
 • εορταστικών εκδηλώσεων
 • ή για ειδικούς λόγους

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΒΡΕΦΩΝ

 • Προσέλευση των νηπίων/βρεφών αρχίζει στις 7.00 π.μ. και λήγει στις 9.00 π.μ. σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. Μετά την ώρα αυτή τα νήπια/βρέφη δεν γίνονται δεκτά εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και εφόσον έχει ενημερώσει ο κηδεμόνας την Προϊσταμένη του Σταθμού.
  ● Η αποχώρηση των παιδιών λήγει στις 16:00  εφόσον κοιμούνται. Σε αντίθετη περίπτωση αποχωρούν από 13:00  μέχρι 14:00.

 ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, η διακοπή φιλοξενίας του νηπίου ή του βρέφους, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.:

 • Κατόπιν αιτήσεως του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία αναγράφεται ο λόγος που ζητούν την διαγραφή.
 • ΄Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή στην υγεία τους που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.
 • Όταν απουσιάζει από τον Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό αδικαιολόγητα πάνω από ένα (1) μήνα (συνεχόμενα) και μετά από έγγραφη ειδοποίηση του φορέα, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.
 • Όταν κατά εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται οι γονείς με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.
 • Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή, εφόσον αυτή προβλέπεται, για το χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών.
 • Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας παιδιού, η θέση καλύπτεται εφόσον υπάρχει κενή θέση.

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Η προσωρινή διακοπή παρακολούθησης γίνεται για λόγους σοβαρής μεταδοτικής ασθένειας ή σοβαρών προβλημάτων υγείας με δυνατότητα επανένταξης του παιδιού στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς μετά την τεκμηριωμένη αποθεραπεία και σχετική ενημέρωση της Προϊσταμένης  του Παιδικού / Βρεφονηπιακού Σταθμού.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Σταθμό ενεργείται από τον Παιδίατρο. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί υποχρέωση καθώς και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στα βρέφη και στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα καθώς και απογευματινό για τα νήπια που παραμένουν για ύπνο). Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών (Απόφαση Υπ. Υγείας με αριθμ. Υ1α/Γ.Π. OLK. 76785 -ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017), όπως ισχύει.Νεότερη εγκύκλιος Δ1β/ ΓΠ οικ. 51980/14 / 9 / 2022.

Δ. ΜΟΡΙOΔΟΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ –  ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

                     ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

1

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ)

40

2

ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΑΠΟ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

80

3

ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑMEΑ ΑΝΩ 67%

50

4

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΓΟΝΕΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟ Η ΦΟΙΤΗΤΗ  (1Ο ΠΤΥΧΙΟ)

30

5

ΜΗΤΕΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ

50

6

ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΗ

10

7

ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ

20

8

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

80

9

ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

40 (4 τέκνα)

+ 5 για κάθε επιπλέον παιδί

10

ΤΡΙΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

35

11

ΑΠΟΡΟΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ Ή ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

30

                   

                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

1

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0,00  ΕΩΣ 10.000,00 €

30

2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 10.000,01 ΕΩΣ 14.000,00 €

25

3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 14.000,01 ΕΩΣ 20.000,00 €

20

4

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 20.000,01 ΕΩΣ 30.000,00 €

15

5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΩΣ 50.000,00 €

10

6

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΝΩ 50.000,01 €

0

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ (ΤΡΟΦΕΙΑ)

Το μηνιαίο κόστος των τροφείων, με βάση πάντα το οικογενειακό εισόδημα, διαμορφώνεται  ως εξής:

Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα

1ο  παιδί

2ο  παιδί

3ο  παιδί

Μέχρι 12.000€

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

ΔΩΡΕΑΝ

Από 12.001 -15.000€

25

12,5

6,25

Από 15.001 – 20.000€

30

15

7,5

Από 20.001 – 30.000€

50

25

12,5

Από 30.001 – 40.000€

70

35

17,5

Από 40.001 – 45.000€

90

45

22,5

Από 45.001 – 50.000€

100

50

25

Από 50.001 – 55.000€

110

55

27,5

Από 55.001 – 60.000€

120

60

30

Από 60.001 – και άνω

140

70

35

Η καταβολή της οικονομικής εισφοράς θα γίνεται το πρώτο 10ήμερο του μήνα σε Τραπεζικό λογαριασμό της υπηρεσίας μας («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σε λογαριασμό του Ν.Π. που θα σας γνωστοποιηθεί μετά την εγγραφή). Στο καταθετήριο της τράπεζας θα αναγράφεται : «Καταβολή τροφείων μηνός…………………….για τον ……….…Παιδικό ή Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Γαλατσίου, από τον………………………( ονοματεπώνυμο γονέα) και το……………….(ονοματεπώνυμο νηπίου ή βρέφους) και στη συνέχεια οι γονείς  προσκομίζουν το αποδεικτικό κατάθεσης στην Προϊσταμένη του Παιδικού ή Βρεφονηπιακού Σταθμού.

 Απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

 • οι πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα και οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 €, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο πέραν του τέταρτου
 • οι μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως  000 €
 • οι τρίτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα που έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 17.000 €
 • οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο έχει πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ, με ποσοστό  67% και άνω
 • οι οικογένειες που τους έχει χορηγηθεί βεβαίωση απορίας από την πρόνοια ή την κοινωνική υπηρεσία.

Μείωση 50%   του ποσού της κλίμακας που τους αντιστοιχεί στην καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς έχουν:

 • για το 2ο τους παιδί, οι οικογένειες των οποίων φιλοξενείται στους Παιδικούς μας Σταθμούς και μεγαλύτερο παιδί (σε περίπτωση που φιλοξενείται και τρίτο τέκνο 25% της οικονομικής εισφοράς, το τέταρτο τέκνο απαλλάσσεται της οικονομικής εισφοράς)
 • οι οικογένειες στις οποίες ο πατέρας υπηρετεί την στρατιωτική του θητεία και εφόσον υπάρχει εισόδημα
 • οι οικογένειες στις οποίες γονέας είναι μαθητής ή φοιτητής, όσο διαρκεί η φοίτηση στην αντίστοιχη σχολή (1ο πτυχίο) και εφόσον  υπάρχει οικογενειακό εισόδημα
 • οι υπάλληλοι του Δήμου Γαλατσίου και των Νομικών Προσώπων αυτού, καθώς και οι απασχολούμενοι στις ανωτέρω υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας  και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί
 • τυχόν έγκριση εγγραφής λόγω αναπλήρωσης κενής θέσης στο β΄ δεκαπενθήμερο του μήνα, δικαιούται έκπτωση 50% στο ποσό των τροφείων του αντίστοιχου μήνα.
 • Κατ΄εξαίρεση το μήνα Σεπτέμβριο τα τροφεία που αναλογούν θα είναι αντίστοιχα με τις παρουσίες νηπίου /βρέφους εξαιτίας της σταδιακής προσέλευσής τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει για μείωση ή απαλλαγή από την καταβολή μηνιαίας οικονομικής εισφοράς, για ειδικά κοινωνικά περιστατικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

Η καταβολή της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς είναι υποχρεωτική  και  αφορά όλο το χρονικό διάστημα (από Σεπτέμβριο έως και Ιούλιο) κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένο το νήπιο/βρέφος στους  Δημοτικούς  Παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, ανεξάρτητα από τυχόν παρουσίες ή απουσίες του.

Μη καταβολή των εισφορών χωρίς δικαιολογητικά συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου/βρέφους.

Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η οικονομική συμμετοχή που έχει καταβληθεί.  Η υποχρέωση καταβολής των τροφείων παύει κατόπιν αίτησης διαγραφής από τον γονέα-κηδεμόνα που υποβάλλεται  στο Ν.Π.

Δεν καταβάλλεται η μηνιαία οικονομική εισφορά μόνο σε περίπτωση ασθένειας του νηπίου/βρέφους, χρονικής διάρκειας πέραν του ενός μηνός, και μετά από προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή εισαγωγή σε νοσοκομείο

Η κλίμακα της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμοστεί, ύστερα από νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Καμία αίτηση επανεγγραφής δεν θα γίνεται δεκτή εάν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενου σχολικού έτους.

ΣΤ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων τόσο των επανεγγραφών όσο και των εγγραφών μέσω μοριοδότησης,  μετά από επεξεργασία των στοιχείων των αιτήσεων και των μορίων που καθιερώνονται μέσα από ειδικό πρόγραμμα ανάλογα με τη δυναμικότητα του κάθε Παιδικού/Βρεφονηπιακού Σταθμού, θα δημοσιευτεί εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής νηπίων/βρεφών μέσω ΕΣΠΑ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Επίσης η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα προκύψει, λαμβάνοντας υπόψη τη μοριοδότηση και  την επιλογή του Σταθμού/ών εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Για την επιλογή αιτήσεων ίσου αριθμού μορίων, με την ίδια σειρά επιλογής Παιδικού Σταθμού και στην περίπτωση έλλειψης κενών θέσεων, κριτήριο επιλογής αποτελεί το χαμηλότερο συνολικό εισόδημα της οικογένειας.

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων δεν θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο της αιτούσας/αιτούντος και του παιδιού.

Η μοριοδότηση της αίτησης θα αναζητείται με τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα έχει λάβει η αίτηση κατά την κατάθεσή της.

Με την αίτησή τους οι αιτούντες δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση και στα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία τηρούνται για τους σκοπούς της αξιολόγησης και της μοριοδότησης μέσω ηλεκτρονικού προγράμματος . Επίσης ότι ενημερώθηκαν και αποδέχονται τα απορρέοντα από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δικαιώματά τους.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΜΕ ΑΔΑ-Ψ0ΤΨΟΛΙ5-5ΝΠ

Έντυπο Ιατρικής Βεβαίωσης 2023

Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχή Όρων 2023

Υπέυθυνη Δήλωση Εισοδήματος 2023

Υπεύθυνη Δήλωση Παραλαβής Τέκνου 2023

 

 

Το Γραφείο Προστασίας των Ζώων του Δήμου Γαλατσίου,στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ζώων,διοργανώνει δράση υιοθεσίας την Κυριακή 14 Μαϊου ,από 10:00-15:00 στο Πάρκο Κοινωνικοποίησης και Άσκησης Ζώων στο Άλσος Βεϊκου

Η υπεύθυνη υιοθεσία,είναι η ευκαιρία να αλλάξουμε τη ζωή ενός αδέσποτου,αλλά κυρίως να αλλάξουμε τη δική μας ζωή προς το καλύτερο!!!


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινώνησε στο 2132055437

 

7-15 Μαϊου 2023, Εβδομάδα για τα ζώα συντροφιάς


Μαϊου , Ημερίδα με θέμα Απονομή Δικαιοσύνης και ζώα, στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου(Δημαρχείο) 11:00-14:00

5-15 Μαϊου , Έκθεση Αφίσας για τα  Ζώα,από μαθητές του 6ου Γυμνάσιου Γαλατσίου στο Πνευματικό Κέντρο Γαλατσίου(Δημαρχείο)

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Γαλατσίου στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και ανάπτυξης, προσκαλεί τους πολίτες του Δήμου μας, να συμμετάσχουν εθελοντικά στον εμπλουτισμό του Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης. Σκοπός είναι η ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Το Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης οργανώνεται σε τομείς ως εξής:

Τομέας «Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ο οποίος αφορά  προγράμματα όπως: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Συσσίτιο, Ιματιοθήκη. Οι εθελοντές πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις τις οποίες διοργανώνει η Κοινωνική Υπηρεσία, σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης, κινητοποίησης και ενημέρωσης πολιτών, καθώς και στη διανομή συσσιτίου, ιματίων και τροφίμων σε ωφελούμενους συμπολίτες μας.

Τομέας «Εξειδικευμένων Επιστημόνων», ο οποίος αφορά: Ιατρούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Κοινωνιολόγους, Διατροφολόγους κλπ, οι οποίοι θα μπορούν να προσφέρουν  εθελοντική υπηρεσία σε πολίτες του Δήμου μας, με στόχο την υποστήριξη και αποκατάσταση είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό επίπεδο (για παράδειγμα: ομάδες εκπαίδευσης και ενημέρωσης).

Τομέας «Υγείας», ο οποίος αφορά: Ιατρεία, Οδοντιατρεία, Φυσικοθεραπευτήρια, Διαγνωστικά Κέντρα, Γραφεία Ψυχολόγων, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα κλπ, τα οποία θα δύνανται  να προσφέρουν δωρεάν θεραπείες, αιματολογικές εξετάσεις σε οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου μας.

Τομέας «Επιχειρήσεων», ο οποίος αφορά εμπορικά καταστήματα, καταστήματα εστίασης και τροφίμων, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, κομμωτήρια, καταστήματα ψυχαγωγίας, καθώς και όποιον άλλον επαγγελματία μπορεί και θέλει να προσφέρει οποιαδήποτε παροχή σε οικονομικά ευάλωτους  κατοίκους του Δήμου μας. Ο επιχειρηματίας – εθελοντής θα καθορίσει συγκεκριμένο αριθμό παροχών μηνιαίως, είτε δίνοντας έκπτωση, είτε προσφέροντας δωρεάν είδη.

Τομέας «Παιδείας», ο οποίος αφορά: φροντιστήρια, κέντρα μελέτης, κέντρα ειδικής μάθησης ή και μεμονωμένους εκπαιδευτικούς. Οι εθελοντές θα μπορούν να προσφέρουν είτε δωρεάν μαθήματα, είτε με έκπτωση (με συγκεκριμένο αριθμό παροχών μηνιαίως, τον οποίο θα καθορίσουν οι ίδιοι).

Τομέας «Ενεργών Ομάδων Πολιτών & Συλλόγων», ο οποίος αφορά: αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, οι οποίοι θα μπορούν να εντάξουν στις ομάδες και στις δράσεις  τους άτομα με οικονομικές δυσκολίες.

Κάθε συνεισφορά και βοήθεια θα είναι πολύτιμη.

Κατόπιν της όποιας προσφοράς – συμμετοχής θα συνάπτεται από τον Δήμο μας συμφωνητικό συνεργασίας με κάθε εθελοντή – επιχειρηματία και θα δίδεται ειδικό αυτοκόλλητο συμμετοχής του στο Τοπικό Δίκτυο Αλληλεγγύης.

Κάθε προσφορά – συμμετοχή  θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Ψυχοκοινωνικής Στήριξης & Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2102222011.