e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Συνεδριάζει την Τρίτη 7η Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30,εο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για συνεδρίαση για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

της Ημερήσιας Διάταξης: Aνάμεσα σε αυτά βρίσκεται και η σύμβαση της 6μηνης παραχώρησης τμήματος του ΠΑΛΑΙ στον Δήμο Γαλατσίου. 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2016.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

2ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 291/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

3ο

Αποδοχή ή μη των όρων της υπ΄ αριθμ. 489/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

4ο

Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης ή μη του βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στο Ο.Τ. 13/τ.97 από το Δήμο Γαλατσίου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

5ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

6ο

Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 292/2016 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση κατάρτισης πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

7ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Ναρκίσσου 38 και Ορφέως (Διαβίβαση της 42/2016 απόφασης της Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

8ο

Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Ατλιδάκη Παύλου (έξοδα μετακίνησης Αντιδημάρχου κ. Μάνου Ελευθερίου στην Κρήτη).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της προμήθειας φαρμάκων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων από αυτόν Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου - Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Γαλατσίου «ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ)».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας και εγκατάστασης τεσσάρων (4) μπαταριών και μίας (1) κάρτας επέκτασης δεκαέξι (16) εσωτερικών γραμμών για την υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου (κεντρικού δημαρχείου) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6265.0002 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας βιβλίων ιστορικού υλικού για το Δήμο μας.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μίας (1) κουρτίνας – σκίαστρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

13ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας πέντε (5) σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6691.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

14ο

Έγκριση και αποδοχή όρων Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου» και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης και αναπληρωτή του.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

15ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

16ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή κλίμακας οδού Ρόδων».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

18ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση Άλσους Βεΐκου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

19ο

 

Χορήγηση άδειας για υποβιβασμό πεζοδρομίου στην οδό Πρωτοπαπαδάκη και Έβρου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

20ο

Έγκριση διενέργειας ταφής απόρου κατοίκου του Δήμου μας, ψήφιση πίστωσης για τη δαπάνη που θα προκύψει.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

21ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

22ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΤΑΝΤΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

23ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Ο Δήμος Γαλατσίου ενημερώνει, ότι έπειτα από την απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με αρ. πρωτ. 91932, την Πέμπτη 27 Μαΐου διεκόπη η λειτουργία και σφραγίστηκε ο χώρος, όπου στεγαζόταν το Δημοτικό Γυμναστήριο Γυναικών, επί της οδού Εκάτης, καθώς επί 25 χρόνια λειτουργούσε χωρίς άδεια. 

Σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας λειτουργίας των γυμναστηρίων ο συγκεκριμένος χώρος κρίθηκε ακατάλληλος από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος δήλωσε: «Η Δημοτική Αρχή  καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου ο επιτυχημένος θεσμός του Δημοτικού  γυμναστηρίου γυναικών να συνεχίσει σύντομα τη λειτουργία του σε έναν καινούργιο χώρο, όπου το περιβάλλον θα είναι κατάλληλο και ασφαλές».

 

 

Δύο προγραμματικές συμβάσεις ,μια  για την επισκευή δρόμων συνολικής επιφάνειας 22.300 τ.μ. και μια δεύτερη για  την ανακατασκευή του γηπέδου ποδοσφαίρου στο αθλητικό κέντρο δήμου Γαλατσίου, Άλσος Βεΐκου, προϋπολογισμού 1.754.128,67 ευρώ συνυπέγραψαν η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών, με την αναβάθμιση του στίβου κλασσικού αθλητισμού. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρη ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου, την αλλαγή του τεχνητού χλοοτάπητα, την ανακατασκευή του υφιστάμενου στίβου, την προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού που απαιτείται για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου και αθλημάτων που γίνονται στο στίβο περιμετρικά του γηπέδου.

ΠΗΓΗ:Newsbeast.gr