e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Για μια ακόμα χρονιά ο Δήμος Γαλατσίου γιορτάζει τα ΚΟΥΛΟΥΜΑ  την Καθαρά Δευτέρα, 14 Μαρτίου, στο Ανοιχτό Γήπεδο Μπάσκετ στο Άλσος Βεϊκου .Φαγητό ,κρασί και μουσική θα συνοδεύουν το πέταγμα του χαρταετού.

 

Ο Γερμάνος Μελισσουργός αποχώρησε από τη θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και την θέση του αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Γιώργος Αμοργιανός.

Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος με δήλωσή του,τον ευχαριστεί για  όσα προσέφερε κατά το διάστημα της θητείας του,τόσο στην διαμόρφωση και υλοποίηση σημαντικών έργων του τεχνικού προγράμματος του Δήμου,όσο και στην άμεση ανταπόκριση στα καθημερινά προβλήματα και αιτήματα των πολιτών

Ο  Γιώργος Αμοργιανός  θα ασκεί τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου Πρασίνου,ενώ όπως φαίνεται  την εποπτεία των Τεχνικών Έργων θα έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

 

Tην  Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 και ώρα 19:30, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έκφραση γνώμης επί της Α΄ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2016».

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

2ο

Έγκριση έκδοσης τριών (3) εγγυητικών επιστολών του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α. υπέρ της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016.

 

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

3ο

Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Γαλατσίου και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. περί Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής & Δημοσιότητας στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 42/2016 εισήγησης - απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 81/2016 εισήγησης - απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση κατοίκων του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓ Α.Μ.Ε. οικον. έτους 2016.

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας εξοπλισμού για το Δημοτικό Ιατρείο.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας μιας (1) κουρτίνας σκίαστρου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας διαφόρων εντύπων, φακέλων και βιβλιοδεσίας αρχείων – εγγράφων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας χρωμάτων και λοιπών μικροϋλικών (πινέλα, ταινίες σήμανσης κ.α.) για τις ανάγκες οργάνωσης λειτουργίας εμποροπανηγύρεων επ’ ευκαιρία θρησκευτικών εορτών (Αγίας Ειρήνης, Αγίας Γλυκερίας και Προφήτη Ηλία).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τριών (3) βιβλίων (Ελληνικής Ιθαγένειας) για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2016 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Ανάκληση της υπ’ αριθ. 416/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έκδοση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έκδοση εγγυητικής επιστολής ΔΕΠΑ ποσού 1.560,00 € οικονομικού έτους 2016.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Ορισμός Εκπροσώπου και Υπευθύνων του Δήμου Γαλατσίου για τη συνέχιση των Προγραμμάτων αντιμετώπισης της Φτώχειας έως 30-06-2016.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση εκδήλωσης – Δράσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού και ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001  ποσού 240,00 € και καθορισμός τρόπου ανάδειξης προμηθειών και υπηρεσιών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: "Αγωγή Υγείας για την σύγχρονη γυναίκα".

 

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα: "Ζάχαρη, φίλος ή εχθρός".

 

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση διοργάνωσης σεμιναρίου με θέμα: "Πρώτες Βοήθειες και διάσωση" από την υπό σύσταση ομάδα Διάσωσης Γαλατσίου.

 

 

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Έγκριση διενέργειας ημερίδας ενημέρωσης για τα κουνούπια και τις ασθένειες που μεταδίδονται από διαβιβαστές.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Έγκριση παραχώρησης χώρου ως έδρα, στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους) για το Φιλοζωικό Σωματείο Γαλατσιώτικες Αδέσποτες Φάτσες (ΓΑΦ)".

 

κ. Μάνος Ελευθερίου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ.87/Τ.98.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ‘’Αναγκαστικών συνδέσεων – Εργολαβία Α2’’.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Έγκριση μελέτης, έγκριση διενέργειας και τρόπος εκτέλεσης του έργου: ‘’Συντήρηση – επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & προστατευτικών κιγκλιδωμάτων δημοτικών οδών’’ – εργολαβία 2016.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

26ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης οδού Ζήνωνος (από υπ. φρ. 44-2 έως οδό Στεφανοπούλου)».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

27ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή αντιολισθηρών οδοστρωμάτων σε διάφορους οδούς – Εργολαβία 2013» - Αριθμός Μελέτης 47/2013.

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

28ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ. Γαλατσίου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

29ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Συντήρηση Άλσους Βεϊκου».

κ. Γερμάνος Μελισσουργός

Αντιδήμαρχος

 

 

 

30ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Σύρου αρ. 57 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 06/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

31ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κύκνων αρ. 22 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 07/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

32ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ. 27 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 08/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

33ο

Επανεξέταση αιτήματος παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ρεθύμνης αρ. 45 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 09/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

34ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Νικοτσαρά αρ. 11 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 10/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

35ο

Επανεξέταση αιτήματος χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης στην είσοδο νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Νάξου αρ. 41 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 11/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

36ο

Επανεξέταση αιτήματος χορήγησης ή μη άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών πινακίδων στάθμευσης της εισόδου νομίμως υφιστάμενου γκαράζ επί της οδού Σερρών αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 12/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

37ο

Επανεξέταση αιτήματος για Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στο Θεραπευτικό Κέντρο “Ένεκα Λόγου & Έκφρασης” επί της οδού Λητούς αρ. 1 για λειτουργικούς λόγους (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 28/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

38ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Κυθήρων αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 35/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

39ο

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Πλ. Κύπρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 30/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

40ο

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Ήβης 55 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 31/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

41ο

Εισήγηση κοπής δένδρου επί της οδού Εκάβης 86 & Αγ. Ειρήνης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 32/2016 Ε.Π.Ζ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

 

 

 

42ο

Καθορισμός δόσεων για την καταβολή οφειλών της κ. Αθανασίου Αλίκης επί της Λ. Γαλατσίου 90.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

43ο

Μείωση Δημοτικών Τελών, σε κάτοικο του Δήμου μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 2143/25-01-2016 αίτησή του.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

44ο

Διαγραφή χρέωσης τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και προστίμου λόγω μη καταβολής.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

45ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. οικοπέδου, της κ. Ξένου – Κασσιανού Μαρίνας, επί της οδού Ηπείρου 35.

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

46ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος