e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η Δημοτική παράταξη "Γαλάτσι από κοινού" με ανακοίνωσή της, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους υπερψήφισε την αγορά των οικοπέδων για την δημιουργία Κεντρικής Πλατείας.,εκφράζοντας συγχρόνως και κάποιες επιφυλάξεις για την δύσκολη οικονομική συγκυρία.

.

Δελτίο Τύπου

Προχωρώντας προς την απόκτηση ελεύθερου χώρου για κεντρική πλατεία στην πόλη μας: Με ποιες προϋποθέσεις

Η απόκτηση δημόσιου κοινόχρηστου χώρου για τη δημιουργία κεντρικής πλατείας υπήρξε πόθος και όνειρο των Γαλατσιωτών εδώ και δεκαετίες. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 22/6/2020 να προχωρήσει στην αγορά 3 ακινήτων, με κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος σε ένα από αυτά, στο οικοδομικό τετράγωνο που περιβάλλεται από τις οδούς Γαλατσίου, Αγίας Γλυκερίας, Ιπποκράτους και Λυσίου, υπηρετεί αυτό ακριβώς το όνειρο ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίησή του. Γι’ αυτό ακριβώς και υπερψηφίσαμε την πρόταση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη δυο βασικές προϋποθέσεις ασφαλείας που εμπεριέχονται στην απόφαση:

Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι σε κάθε περίπτωση, μετά την εξαγορά και τις απαλλοτριώσεις και έως ότου γίνει εφικτή η διαμόρφωση της πλατείας, που επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν, ο ελεύθερος κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής που θα προκύψει, θα αποτελεί τελεσίδικα περιουσία του Δήμου βελτιώνοντας έτι περαιτέρω το ασφυκτικό πολεοδομικό πλαίσιο της πόλης μας, που δημιούργησαν οι αμαρτίες του παρελθόντος.

Ωστόσο, γεγονός είναι ότι η σημερινή δυσμενής συγκυρία της επιδεινούμενης ύφεσης, όχι μόνον σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι η πλέον κατάλληλη για εξάντληση των αποθεματικών του Δήμου και επιβάρυνσή του με επιπλέον δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν «στο κακό σενάριο» να θέσουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα μελλοντικής ανταπόκρισης του Δήμου στις πάγιες υποχρεώσεις του, στην ολοκλήρωση του τεχνικού του προγράμματος, σε άλλες, σήμερα ανεκπλήρωτες, σοβαρές ελλείψεις (π.χ. σχολική στέγη), καθώς και σε μελλοντικές ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. ενίσχυση / προστασία ευάλωτων συμπολιτών μας).

Για τους λόγους αυτούς η εξουσιοδότηση, από πλευράς της παράταξής μας, προς το δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο, να διερευνήσει την δυνατότητα σύναψης δανείου για την παραπάνω αγορά, εμπεριέχει επίσης και τις ακόλουθες απολύτως αναγκαίες προϋποθέσεις, τις οποίες δηλώσαμε στην προφορική μας παρέμβαση και καταθέσαμε και γραπτώς στο δημοτικό συμβούλιο:

1. Να διερευνηθούν εξαντλητικά όλες οι άλλες πιθανές πηγές εξεύρεσης πόρων για χρηματοδότηση της αγοράς, όπως χρηματοδότηση από την Κεντρική Κυβέρνηση, την Περιφέρεια Αττικής, από τα υπάρχοντα ΕΣΠΑ και ότι άλλο συναφές. Ο Δήμος να απευθυνθεί με αίτημά του στους αρμόδιους φορείς και να κοινοποιηθούν οι απαντήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 2. Να διερευνηθούν οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες σύναψης δανείου με όλες τις μεγάλες Τράπεζες, καθώς και με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 

3. Ιδιαίτερα να διερευνηθεί η περίπτωση μεγαλύτερου της δεκαετίας χρόνου αποπληρωμής του δανείου έτσι ώστε, σε συνδυασμό βέβαια και με το επιτόκιο, να είναι μικρότερο το ποσό της ετήσιας επιβάρυνσης του Δήμου, προκειμένου να μην τεθεί μεσομακροπρόθεσμα σε επισφάλεια η οικονομική ευρωστία του Δήμου. 

4. Να κατατεθούν γραπτές προσφορές και να ενημερωθούν γι’ αυτές όπως και για άλλα τυχόν ζητήματα της διαδικασίας εκ των προτέρων (πριν δηλαδή τη σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής επί του θέματος αυτού) οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πέραν των παραπάνω, να ζητήσει ο Δήμος από την Αττικό Μετρό γραπτή δέσμευση ότι θα τηρήσει την υφιστάμενη, κατά τις διαβεβαιώσεις του Δημάρχου, συμφωνία περί ανάληψης εκ μέρους της εταιρείας του συνολικού κόστους διαμόρφωσης της πλατείας, ως ανταποδοτικό όφελος στην παραχώρηση εκ μέρους του Δήμου του χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού του μετρό.

.

Γαλάτσι, 23/6/2020

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αγγέλικα Σαπουνά

Νίκος Χωριανόπουλος

 

 Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 22/06, ο  επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης "Λαϊκή  Συσπείρωση Γαλατσίου" Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, παρουσίασε  τις θέσεις της παράταξης για την αγορά οικοπέδων με σκοπό την δημιουργία Κεντρικής Πλατείας .Η "ΛαΙκή Συσπείρωση" ,παρ' όλες τις επιφυλάξεις της, ψήφισε ΝΑΙ στη πρόταση της Δημοτικής Αρχής

Η τοποθέτηση του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη 

"Κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι καλησπέρα σας,

Το σημερινό θέμα είναι από τα θέματα που μπορεί κανείς να ψηφίσει έτσι ή αλλιώς, θετικά ή αρνητικά ή και να ψηφίσει με διαφορετικό τρόπο στο πρώτο θέμα και διαφορετικό στο δεύτερο, έχοντας για κάθε περίπτωση επιχειρήματα για αυτή του θέση.

Στάση και θέση που θα πρέπει για εμάς, να έχει διαμορφωθεί με αρχές και όχι με οποιεσδήποτε άλλες σκοπιμότητες.

Είναι επίσης από τα θέματα που εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση, θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε κάποιον ή κάποιους που θα διαφωνήσουν με τη δική μας θέση, αλλά και για τους ίδιους λόγους να έχουμε διαφορετική προσέγγιση με κάποιον ή κάποιους που θα καταλήξουν πιθανά στην ίδια έκφραση ψήφου με εμάς.

Τα ΝΑΙ και τα ΟΧΙ έχουν συχνά και διαφορετικές αφετηρίες και διαφορετικές διαδρομές.

Συζητάμε ένα από τα σπουδαία προβλήματα της πόλης μας, «ανοιχτή πληγή που χάσκει» το είχαμε κάποτε χαρακτηρίσει. Συζητάμε ακριβώς για την έλλειψη της Κεντρικής Πλατείας, που για εμάς είναι μέρος του συνολικότερου προβλήματος έλλειψης πρασίνου και ελεύθερων χώρων.

Συζητάμε ακριβώς για την αναγκαιότητα ή όχι αυτής της πλατείας.

Αν δηλαδή εν τέλει η πλατεία αυτή, ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου, μπορεί να λειτουργήσει θετικά για τον Δήμος μας.

Η Λαϊκή Συσπείρωση απαντά καταφατικά στο ερώτημα αυτό. Ο κοινόχρηστος αυτός χώρος πρασίνου χρειάζεται στην πόλη μας. 

Στο εισηγητικό των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, η διευθύντρια τους κ. Αναγνωσταρά, επισημαίνει ανάμεσα στα άλλα τα εξής :

«Επιπλέον, στο ισχύον ΓΠΣ του Δήμου μας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 89132/5464/19-9-2019 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ.797/τ.Δ/11-11-91) εκτιμήθηκε ότι η ανάγκη σε ελεύθερους χώρους (πλατείες – παιδικές χαρές) σε επίπεδο πόλης και για την περιοχή Περιβόλια ότι είναι 7,6 στρέμματα έκταση που δεν υφίσταται μέχρι σήμερα, για την συγκεκριμένη περιοχή, που βρίσκεται το συγκεκριμένο ΟΤ.

Η πόλη του Γαλατσίου, οικοδομήθηκε ραγδαία τα 30 και πλέον χρόνια, χωρίς αστικές εξυπηρετήσεις (πλατείες, άλση, ικανά πεζοδρόμια κλπ)..»

Και συνεχίζει η ΤΥ περιγράφοντας την εικόνα της πόλης μας :« Η εικόνα του Γαλατσίου στον κάτοικο και επισκέπτη, είναι μια εικόνα ενός συμπαγούς όγκου πολυκατοικιών, κυρίως των δεκαετιών του 70 ως και του 90» (εμείς θα προσθέταμε ως και τις αρχές της 1ης δεκαετίας του 2000).

«Δεν διαθέτει ούτε ως δείγμα, μία αξιόλογη νεοκλασικού τύπου μονοκατοικία ή άλλα ενδιαφέροντα οικοδομήματα (δημόσια κτίρια, βιοτεχνικά κτίρια κ.α.) που διαθέτουν οι γειτονικές πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κυψέλης και των Πατησίων..

Στο Γαλάτσι όμως, η μονοτονία των πολυώροφων πολυκατοικιών δεν σπάει ούτε από νεοκλασικά ή άλλα κτίρια, ούτε από ελεύθερους χώρους αστικού πρασίνου εντός της πόλης, με αποτέλεσμα η πόλη να έχει αναμφισβήτητα χαμηλή αισθητική. Οπτικά και μόνο, ένα συμπαγές και αδιάσπαστο κτιριακό περιβάλλον καταντά μονότονο και απωθητικό..»

Όλοι όσοι ζούμε στο Γαλάτσι, όχι μόνο αντιλαμβανόμαστε αυτή την πραγματικότητα αλλά την βιώνουμε επί δεκαετίες. Ξέρουμε ότι αυτή ακριβώς είναι η εικόνα της πόλης μας.

Όπως επίσης αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και η τυχόν υπερψήφιση και εν τέλει θετική απόφαση για τη δημιουργία αυτού του κοινόχρηστού χώρου πρασίνου – πλατείας, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ πλέον δυστυχώς να αλλάξει αυτή την εικόνα που πριν περιγράφτηκε, μπορεί όμως να την βελτιώσει.

Για την θλιβερή αυτή εικόνα, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μας να εκφράσουμε ως Λαϊκή Συσπείρωση ένα ερώτημα :

ΓΙΑΤΙ;

Γιατί και ποιοι ευθύνονται για την σημερινή αυτή θλιβερή κατάσταση;

Για εμάς,  είναι επιβεβλημένο οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας να βγάλουν στο σημείο αυτό ορισμένα σημαντικά πολιτικά συμπεράσματα και να αντιληφθούν τις γενικές οικονομικές νομοτέλειες που οδήγησαν εδώ.

Αρχικά να σημειώσουμε, ότι η πολεοδομική ανάπτυξη γενικά αποτυπώνει και απηχεί λειτουργικά και μορφολογικά τα οικονομικά συμφέροντα και τις προτεραιότητες της κυρίαρχης τάξης και τα χαρακτηριστικά των σχέσεων παραγωγής. 

Στην μεταπολεμική  Ελλάδα αυτό υλοποιήθηκε με ένα μίγμα δράσης του κεφαλαίου και πολιτικών και παρεμβάσεων του Κράτους όπου κυρίαρχο ρόλο έπαιξε η άναρχη και «αυθόρμητη» λειτουργία της αγοράς. 

Κυρίαρχο εργαλείο για την εφαρμογή της παραπάνω λειτουργίας με σκοπό την μεγιστοποίηση των κερδών, υπήρξε για δεκαετίες το εργαλείο της αντιπαροχής που εμπεριέχει τους εξωπραγματικούς για τα πλάτη των οδών συντελεστές δόμησης. Με αυτό, παράλληλα προς τα παραπάνω, υλοποιήθηκε σημαντικό μέρος της λειτουργίας ενσωμάτωσης ευρύτατων ενδιάμεσων κοινωνικών στρωμάτων και μεγάλου μέρους της εργατικής τάξης.

Στα πλαίσια αυτά το Γαλάτσι έγινε τόπος υποδοχής κύρια των νησιωτών εσωτερικών μεταναστών και η πόλη αναπτύχθηκε ραγδαία ειδικά στη δεκαετία του ’70 και μετά. Άρχισε η διαδικασία διαδοχικού χτισίματος κάθε προσφερόμενου για κεντρική πλατεία οικοδομικού τετραγώνου.

Η δράση του κεφαλαίου με την αντιπαροχή και τα διαδοχικά σχέδια πόλης ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ, ΑΡΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, που τα ενέκρινε και δεν παρενέβη τουλάχιστον πριν το 1995 και αυτό στα λόγια, ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

Χαρακτηριστικά, διαβάζοντας το εισηγητικό του κ. Δημάρχου από το οποίο διαπιστώνουμε από το 1995 κιόλας το κεντρικό ΣΧΟΠ (Συμβούλιο Χωροταξίας – Οικισμού – Περιβάλλοντος) του ΥΠΕΧΩΔΕ, κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούνιο του 1995, γνωμοδότησε ότι θα πρέπει να χαρακτηριστεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου (βλ. γνωμοδότηση).

Έχουμε λοιπόν δεκάδες συζητήσεις και ομόφωνες ή κατά πλειοψηφία αποφάσεις για την Κεντρική Πλατεία – Χώρο Κοινόχρηστου Πρασίνου εδώ και δεκαετίες, αλλά όχι Κεντρική Πλατεία. Αντί για αυτήν είχαμε πολλές δεκάδες πολυκατοικίες, όχι μόνο από αντιδημάρχους προηγούμενων διοικήσεων, αλλά και από προηγούμενο δήμαρχο – κατασκευαστή.

Συμπέρασμα από τα παραπάνω : Το κεφάλαιο κοντά μισό αιώνα αποκόμισε μεγάλα κέρδη σε τέτοιο βαθμό ώστε λόγω των παραπάνω πολιτικών ευθυνών «κατανάλωσε» σε βάρος της κοινωνικής ζωής, της υγείας, της αντισεισμικής προστασίας και της γενικότερης ποιότητας ζωής του λαού όλες τις κατάλληλες εκτάσεις για κεντρική πλατεία. Με αυτό τον τρόπο πλήρωσαν μια φορά οι Γαλατσιώτες την κεντρική τους πλατεία χωρίς μάλιστα να την αποκτήσουν. 

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, ο συνδυασμός του ΚΚΕ, επιμένουμε στην ανάγκη να πάρουν ανάσα οι λαϊκές οικογένειες, πιέζοντας για να γίνουν συγκεκριμένα έργα και απαλλοτριώσεις όπου χρειάζεται στο Δήμο Γαλατσίου.

Για να κάνουμε αξιόπιστη αντιπολίτευση και στο Δήμο και στην Κυβέρνηση, πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία των Δήμων, και από τη σημερινή Κυβέρνηση της ΝΔ και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από όλες τις προηγούμενες, οι ΚΑΠ έχουν οδηγηθεί σε σφαγή και οι δε ΣΑΤΑ σε μηδενισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι για να συνεχίσουν να λειτουργούν καταφεύγουν στο δανεισμό. Δεν θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε τις ευθύνες αυτές και των αστικών κομμάτων και δημοτικών και περιφερειακών παρατάξεων που στηρίζουν και στηρίζονται από αυτά.

Από εκεί και πέρα, είναι αξιόπιστη η σημερινή Δημοτική Αρχή να προχωρήσει την όλη διαδικασία, η οποία αφορά είτε τις διαπραγματεύσεις με τους ιδιοκτήτες, είτε τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για τη δανειακή σύμβαση, είτε τις διαπραγματεύσεις με την Αττικό Μετρό για συμβολή στο έργο της διαμόρφωσης της πλατείας ;

Εμείς δεν μπορούμε να δικάσουμε προθέσεις. Αν η σημερινή δημοτική αρχή αλλάξει ρότα σχετικά με τις σημερινές δεσμεύσεις, έχει την ευθύνη της κωλοτούμπας. Εμείς επιμένουμε να μην κάνουμε απλά αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, στη λογική του όλα ή τίποτα. Είναι άλλο πράγμα να ξεχωρίζεις ποια εξουσία και ποια Κυβέρνηση χρειάζεται η χώρα και άλλο να πιέζεις και να επιμένεις στην ανάγκη να πάρουν ανάσα οι λαϊκές οικογένειες, είτε καταθέτοντας τροπολογίες στη Βουλή είτε πιέζοντας για συγκεκριμένα ζητήματα στο Δήμο.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση, δεν τοποθετούμαστε σήμερα, στην ουσία των χρήσεων και του αρχιτεκτονικού σχεδίου της πλατείας, καθώς δεν τίθεται στη σημερινή συνεδρίαση ως ζήτημα. Παρόλα αυτά, διακηρύσσουμε προκαταβολικά την κάθετη αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε μορφής εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση, ή σε αρχιτεκτονικές λύσεις οι οποίες θα υποβαθμίζουν το πράσινο και θα τσιμεντοποιούν την πλατεία.

Βάσει των παραπάνω, προτιθέμεθα σήμερα να υπερψηφίσουμε τα 2 θέματα που εισάγονται, διατηρώντας φυσικά το δικαίωμά μας, να τοποθετηθούμε επί της δανειακής σύμβασης, όταν αυτή έρθει για συζήτηση με αναλυτικά στοιχεία σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.


ΥΓ. Τα δυο θέματα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 

  1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα απόκτησης  τριών ακινήτων, μεταξύ των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας και Λεωφ. Γαλατσίου, για την δημιουργία κοινοχρήστου χώρου – κεντρικής πλατείας.
  2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου να διαπραγματευτεί τους όρους για την σύναψη Δανειακής Σύμβασης σχετικά με την απευθείας αγορά των τριών ακινήτων που βρίσκονται στο τμήμα του  Ο.Τ. 19/τ.97 επί των οδών Ιπποκράτους, Αγ. Γλυκερίας, Λεωφ. Γαλατσίου».

 

 

Στα πλαίσια των συζητήσεων της Δημοτικής αρχής με τις παρατάξεις για την αγορά των οικοπέδων στο Παλιό Τέρμα με σκοπό την δημιουργία Κεντρικής Πλατείας ,πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση των Δημοτικών Συμβούλων της Δημ. Παράταξης  "Λαϊκή Συσπείρωση " με τον Δήμαρχο 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στα πλαίσια των συναντήσεων που κάλεσε η δημοτική αρχή Γαλατσίου τις δημοτικές παρατάξεις, με θέμα το δανεισμό του Δήμου με σκοπό την  αγορά ακινήτων στο 
ΟΤ 19/τ97 για την δημιουργία Κεντρικής Πλατείας, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19/6 συνάντηση των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης Γαλατσίου με τον δήμαρχο Γαλατσίου κ. Μαρκόπουλο.

Στη συνάντηση αυτή, μετά την ενημέρωση που είχαν από τον δήμαρχο για τις εισηγήσεις του στο προγραμματισμένο δημοτικό συμβούλιο της 22/6/2020, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης απεύθυναν σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν κυρίως τα ζητήματα της χρηματοδότησης των επικείμενων αγορών, αλλά και τις μέχρι τώρα προτάσεις που έχουν κατατεθεί για δάνεια προς τον δήμο, ενώ τέθηκαν και ορισμένες ερωτήσεις για τη διαμόρφωση της πλατείας, παρόλο που δεν τίθεται ως θέμα συζήτησης στο συγκεκριμένο δημοτικό συμβούλιο.

Οι ερωτήσεις αυτές, θα τεθούν από την Λαϊκή Συσπείρωση και στο επικείμενο δημοτικό συμβούλιο της Δευτέρας 22/6/2020.

Πέραν όμως της ενημέρωσης για το ζήτημα του δανεισμού για την αγορά των εν λόγω οικοπέδων, οι δημοτικοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης έθεσαν στον κ. Μαρκόπουλο τα εξής θέματα :

 

1. Για τη δίχρονη προσχολική αγωγή 

Επανάφεραν το ζήτημα για άμεση διεξαγωγή δημοτικού συμβουλίου, το οποίο έθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση την Τρίτη  με θέμα την προσχολική αγωγή και με την ασφυκτική κατάσταση που διαμορφώνεται ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς δεν έχει λυθεί το ζήτημα της στέγασης των νήπιων, λόγω και της ολιγωρίας που έδειξε η δημοτική αρχή τα τελευταία χρόνια, πέραν των τεράστιων ευθυνών της προηγούμενης αλλά και της σημερινής κυβέρνησης.

 

2. Για τη δημοτική συγκοινωνία

Μετέφεραν το αίτημα πολλών συμπολιτών μας για την ανάγκη επανέναρξής της, παίρνοντας τα κατάλληλα μέτρα (πχ συχνές απολυμάνσεις, όριο επιβατών κλπ)

 

3. Για τις παιδικές χαρές

Ανέδειξαν ότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που είναι ανοικτά τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί, την ώρα που οι ελεύθεροι ανοικτοί χώροι της πόλης (πλατείες, άλσος Βεϊκού) να γεμίζουν από κόσμο, αντικειμενικά λόγω της καλοκαιρίας, να παραμένουν κλειστές οι παιδικές χαρές. Κάλεσαν τη δημοτική αρχή, με τα κατάλληλα μέτρα (συχνές απολυμάνσεις) να τις ανοίξει για το υπόλοιπα του καλοκαιριού τουλάχιστον.

 

4. Για την οδό Φιλοθέης

Ανέδειξαν την άσχημη κατάσταση στην οποία συνεχίζει να βρίσκεται το τέλος της οδού Φιλοθέης (χωματόδρομος, μεγάλες λακκούβες), κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για το ζήτημα αυτό.