e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Με αφορμή την σύμβαση(την οποία αποκαλούν αποικιοκρατικού τύπου) μεταξύ Δήμου Γαλατσίου και ΕΤΑΔ  για την παραχώρηση του ΠΑΛΑΙ , βουλευτές του Σύριζα κατέθεσαν την Παρασκευή 27/11/2020 ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Κατάθεση ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την σύμβαση παραχώρησης του ΠΑΛΑΙ από την ΕΤΑΔ στον δήμο Γαλατσίου

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των βουλευτών Βόρειου Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, της δημοτικής παράταξης «Γαλάτσι από Κοινού», της Οργάνωσης Μελών Γαλατσίου και της Νομαρχιακής Επιτροπής Βόρειας Αθήνας, οι βουλευτής Κώστας Ζαχαριάδης, Γιώργος Κατρούγκαλος, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παναγιώτης Σκουρλέτης και Ευκλείδης Τσακαλώτος κατέθεσαν την Παρασκευή 27/11/2020 ερώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερικών, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ανάπτυξης & Επενδύσεων με θέμα :

«Αποικιοκρατικού τύπου και στα όρια της νομιμότητας η σύμβαση «παραχώρησης» του Ολυμπιακού Ακινήτου «ΠΑΛΑΙ» από την ΕΤΑΔ στο Δήμο Γαλατσίου»

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής :

Δέκα έξι χρόνια μετά τους  Ολυμπιακούς Αγώνες παραμένει ανοικτό το ζήτημα της αξιοποίησης και της απόδοσης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων (νυν ιδιοκτησίας της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου - ΕΤΑΔ) στην κοινωνία. Κάτοικοι και Φορείς του Γαλατσίου διεκδικούν  όλα τα προηγούμενα χρόνια να αποδοθεί για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας το Ολυμπιακό Ακίνητο Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ». Στην προσπάθεια αυτή συντάχθηκαν και οι όμοροι Δήμοι, αθλητικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς της περιοχής και πλήθος ενεργών πολιτών αξιώνοντας την απόδοση του χώρου στους κατοίκους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής ώστε να καταστεί αποκλειστικά δημόσιος χώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού με ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση για όλους.

Το 2015, ο Δήμος Γαλατσίου με δικές του δομές και πόρους αλλά και με τους εργαζόμενους και μαζί με πλήθος εθελοντών υποδέχτηκαν  μεγάλο τμήμα από το πρώτο κύμα προσφύγων στη χώρα.

Με την από 29/6/2016 Σύμβαση παραχωρήθηκε για 6 μήνες στο Δήμο Γαλατσίου σημαντικό μέρος των εγκαταστάσεων του Παλαί «προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για πολιτιστικούς, αθλητικούς και εν γένει κοινωφελείς σκοπούς» (άρθρο 2, παράγ. 2.2). Στη συνέχεια με την Τροποποίηση – Παράταση Σύμβασης Παραχώρησης, έως και την 7-1-2020, παραχωρήθηκαν στο Δήμο Γαλατσίου, και πρόσθετοι χώροι για χρήση όλων για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς (παράγ. 2) με αποτέλεσμα ουσιαστική αξιοποίηση του χώρου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Παρ` όλα αυτά σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά τη λήξη της παραπάνω σύμβασης παραχώρησης, καλείται ο Δήμος Γαλατσίου να υπογράψει νέα, προδήλως καταχρηστική και στα όρια της νομιμότητας των χρηστών συναλλακτικών ηθών σύμβαση, που υπηρετεί ένα και μοναδικό στόχο: την μετακύληση όλων των βαρών, των δαπανών και των ευθυνών των νυν, των πρώην και των μελλοντικών, της ιδιοκτήτριας του ακινήτου, της ΕΤΑΔ, στο Δήμο Γαλατσίου.

Έτσι σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο σύμβασης μεταξύ της «Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» και του «Δήμου Γαλατσίου» σχετικά με την παραχώρηση στο Δήμο της εγκατάστασης του Ολυμπιακού Κέντρου Γαλατσίου «ΠΑΛΑΙ» που ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ δυνάμει του αρ. 196 του Ν. 4389/2016, ο Μισθωτής καλείται να δηλώσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι: «η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για φανερά ή λανθάνοντα, πραγματικά ή νομικά, ουσιώδη ή επουσιώδη ελαττώματα, είτε αυτά υπάρχουν κατά την σύναψη της παρούσας σύμβασης ή την παράδοση του μισθίου, είτε προκύψουν στο μέλλον, η δε Εκμισθώτρια ούτε υπόσχεται ή συνομολογεί οποιαδήποτε ιδιότητα ή κατάσταση του μισθίου, ούτε εγγυάται καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσας την ανυπαρξία οιωνδήποτε νομικών ή πραγματικών ελαττωμάτων ή βαρών, διεκδικήσεων, περιορισμών, ελλείψεων ή απαγορεύσεων, που υπάρχουν κατά την υπογραφή της παρούσας ή κατά τη παράδοση ή μεταγενέστερων και μπορούν να παρακωλύσουν ή να αναστείλουν την απρόσκοπτη λειτουργία του μισθίου ή την χρήση και εμπορική εκμετάλλευσή του από το Μισθωτή ή την υλοποίηση τυχόν έργων που επιθυμεί ο Μισθωτής να πραγματοποιήσει.» (Άρθρο 1, παράγ.1.2).

Μισθωτής και εκμισθώτρια συνομολογούν ακόμα ότι «...η σύμβαση θα λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την Εκμισθώτρια σε περίπτωση λήψης απόφασης της Εκμισθώτριας για την αξιοποίηση της εγκατάστασης  Συγκεκριμένα, τα μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση που η ΕΤΑΔ κληθεί για λόγους δημοσίου συμφέροντος να ζητήσει από το Δήμο Γαλατσίου την απόδοση των εγκαταστάσεων τότε εκείνος υποχρεούται να ικανοποιήσει το σχετικό αίτημα εντός της τασσόμενης προθεσμίας, η οποία δε δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.» (Άρθρο 2, παράγ. 2.1).

Δηλαδή, ο Δήμος καλείται με δικά του έσοδα, που προέρχονται από και προορίζονται για τους δημότες  και τους κατοίκους του, να εκσυγχρονίσει και να συντηρήσει το ακίνητο  του οποίου θα έχει τη χρήση για πέντε χρόνια, ανεβάζοντας την αξία του, μέχρις ότου βρεθεί κάποια άλλη πιο συμφέρουσα για την ΕΤΑΔ πρόταση αξιοποίησης. Σε περίπτωση δε που η «αξιοποίηση» προκύψει πριν τη λήξη της πενταετούς σύμβασης παραχώρησης, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του και οι όποιοι μισθωτές του ή οι δωρεάν χρήστες του, θα αναγκαστούν να τα μαζέψουν και να φύγουν εντός μηνός, αφήνοντας όλον τον εξοπλισμό που θα έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στο «ΠΑΛΑΙ» και χωρίς καμία αποζημίωση, επιστροφή της εγγύησης ή απαλλαγή από μισθώματα εκ μέρους της ΕΤΑΔ. Αντιθέτως, ο Δήμος εγγυάται και υπογράφει ότι θα αποζημιώσει όλους τους ενδεχόμενους δικαιούχους αποζημίωσης, ακόμη και εάν επιδικαστεί αποζημίωση ή πρόστιμο εις βάρος της ΕΤΑΔ, ύστερα από δικαστήριο, όπως ρητά αναφέρεται στη σύμβαση. (άρθρο 5.7, παράγ. (δ))

Επειδή η συγκεκριμένη σύμβαση λόγω των όρων που περιέχει έχει «αποικιοκρατικά» χαρακτηριστικά  και είναι τεχνικοοικονομικά απολύτως ατελέσφορη και δυνητικά επικίνδυνη, τόσο για τον «μισθωτή» και τους υπενοικιαστές ή τους δωρεάν χρήστες των εγκαταστάσεων, εντέλει δε για τους δημότες του Γαλατσίου που θα επωμισθούν όλες τις δαπάνες, ενώ υπονομεύει και το μέλλον της ευρωστίας του Δήμου Γαλατσίου.

Επειδή ο βασικός λόγος για τον οποίο χρειάζεται να παραχωρηθεί στο Δήμο Γαλατσίου το Ολυμπιακό Ακίνητο «ΠΑΛΑΙ» είναι να αποδοθεί στη κοινωνία και να εξυπηρετήσει ως κοινόχρηστος χώρος Πολιτισμού και Αθλητισμού τις ανάγκες της και όχι σαν κερδοσκοπική δραστηριότητα.

Επειδή το Ολυμπιακό Ακίνητο «ΠΑΛΑΙ» αφορά στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηναίων, Νέας Ιωνίας, Ψυχικού και Γαλατσίου προκύπτει η ανάγκη αναζήτησης και εξεύρεσης μιας υπερτοπικής βέλτιστης κοινωνικά και οικονομικά λύσης, η οποία θα είναι βιώσιμη σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιες πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να επιτευχθεί η υπογραφή σύμβασης με όρους που θα επιτρέπουν στο Δήμο Γαλατσίου την αξιοποίηση του χώρου προς όφελος των δημοτών;

Με ποιες ενέργειες και με ποια χρηματοδοτικά εργαλεία μπορεί να εξασφαλιστεί η χρήση και η λειτουργία του Ολυμπιακού ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Γαλατσίου ώστε να  αποδοθεί στην κοινωνία για χρήσεις αθλητισμού, πολιτισμού και για τις κτιριακές ανάγκες του Δήμου;

Εξετάζονται άλλα μοντέλα για το μέλλον, όπως π.χ. διαδημοτικό σχήμα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης, που θα υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και θα στηρίζονται στην συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών δηλαδή των τεσσάρων Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ζαχαριάδης Κώστας

Κατρούγκαλος Γιώργος

Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Σία

Αραχωβίτης Σταύρος

Γκιόλας Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Σάκης

Παππάς Νικόλαος

Πούλου Παναγιού

Ραγκούσης Γιάννης

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος  

 

Για την ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ Γαλατσίου

Νίκος Χωριανόπουλος       Συντονιστής                

 

Κοσμάς Παυλίδης             Αναπλ. Συντονιστής 

 

 

Οργάνωση Μελών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Γαλατσίου

Λέσβου 5  ΤΚ 11147 Γαλάτσι - τηλ. 210 2223513

email : syrizagalatiou.om@gmail.com

  

Κατόπιν πρωτοβουλίας της Δημοτικής παράταξης  "Λαϊκή Συσπείρωση" Γαλατσίου, οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι Γαλατσίου υπογραφουν το κείμενο που απαιτεί την απόσυρση της απαράδεκτης απαγόρευσης του αγωνιστικού εορτασμού της 17 Νοέμβρη. 

 

Γρηγορης Χαραλαμπίδης (Λαϊκή Συσπείρωση) 

Τάσος Οικονόμου (Λαϊκή Συσπείρωση) 

Μάνθος Ιμπριάλος (Λαϊκή Συσπείρωση) 

Αγγέλικα Σαπουνά (Γαλάτσι από Κοινού) 

Νίκος Χωριανόπουλος (Γαλάτσι από Κοινού) 

Σπύρος Παναγιωτου (Γαλάτσι ο Τόπος μας) 

 

Το κείμενο αυτό, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΚΚΕ,  το υπογράφουν χιλιαδες (μέχρις στιγμής) εκπρόσωποι συνδικάτων, και μαζικών φορέων, νομικοί, δημοσιογράφοι, βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου,  ευρωβουλευτές, αιρετοί κλπ.

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ

 

Καταδικάζουμε την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση του αγωνιστικού γιορτασμού της 17ης Νοέμβρη. Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων σε όλη την χώρα και για τέσσερις ημέρες, υπό την απειλή υψηλών χρηματικών προστίμων, μας οδηγεί σε άλλες εποχές.
Πρόκειται για μίαν απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και αντισυνταγματική, όπως επισημαίνει και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, αφού πλήττει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης (άρθρο 11), επιβάλλοντας συνολική ανεπίτρεπτη αναστολή της ελευθερίας συνάθροισης και όχι απλά έναν ορισμένο τοπικό περιορισμό.
Όμως, τέτοιου είδους γενική απαγόρευση επιβάλλεται μόνο σε συνθήκες κατάστασης πολιορκίας (άρθρο 48 του Συντάγματος), και υπό αυστηρά περιορισμένες και οριοθετημένες προϋποθέσεις. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Άλλωστε, οι φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος έχουν αποδείξει στην πράξη ότι κινητοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Δεν καλύπτεται ούτε καν από τον αντιδραστικό νόμο για τις διαδηλώσεις, ο οποίος ρητά εξαιρεί τις συγκεντρώσεις για τις επετείους της Πρωτομαγιάς και της 17ης Νοέμβρη από τη γνωστοποίηση, την απαγόρευση ή τον περιορισμό τους. Τα δημοκρατικά δικαιώματα και οι λαϊκές ελευθερίες αποτελούν κατάκτηση του εργατικού και λαϊκού κινήματος.
Η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη γι’ αυτήν την εξέλιξη. Ακόμα και τώρα, πρέπει να αποσύρει την απαράδεκτη απόφαση.

 

 

Η Δημοτική παράταξη "Γαλάτσι από Κοινού"  χαρακτηρίζει την σύμβαση  παραπλανητική και προσβλητική  αλλά και  υπονομευτική για το μέλλον της υποτιθέμενης ευρωστίας του δήμου μας...

 

 

«Γαλάτσι Από Κοινού»Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020


Αποικιοκρατικού τύπου και στα όρια της νομιμότητας η σύμβαση «παραχώρησης» του Παλαί από την ΕΤΑΔ στο δήμο Γαλατσίου

Μετά λόγου γνώσεως και με αυξανόμενη ανησυχία για το μέλλον, καταψήφισε την περασμένη εβδομάδα η δημοτική μας παράταξη την προτεινόμενη σύμβαση για παραχώρηση χρήσης έναντι ανταλλάγματος, δηλαδή ενοικίαση, του Ολυμπιακού Ακινήτου, του γνωστού μας Παλαί, από την ΕΤΑΔ στο δήμο Γαλατσίου, 

Η σύμβαση αυτή σε καμία περίπτωση δεν ανοίγει το δρόμο για την οριστική παραχώρηση, μεσομακροπρόθεσμα, του Παλαί στο δήμο Γαλατσίου, ως «κυψέλη αθλητισμού και πολιτισμού» και για κοινωφελείς χρήσεις, όπως ήταν το πάνδημο αίτημα των κατοίκων όχι μόνον του Γαλατσίου αλλά και των όμορων περιοχών, από τότε που το Ολυμπιακό Ακίνητο εγκαταλείφθηκε στη μοίρα του μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Αντιθέτως, πρόκειται για μια προδήλως καταχρηστική και στα όρια της νομιμότητας των χρηστών συναλλακτικών ηθών σύμβαση, που υπηρετεί ένα και μόνο στόχο: Τη μετακύλιση ΌΛΩΝ των βαρών, των δαπανών και των ευθυνών, των νυν, των πρώην και των μελλοντικών, της νόμιμης ιδιοκτήτριας του ακινήτου, της ΕΤΑΔ, στον -υποτιθέμενα εύρωστο- δήμο Γαλατσίου, ο οποίος με τα έσοδα που προέρχονται από και προορίζονται για τους δημότες και τους κατοίκους του, θα εκσυγχρονίσει και θα συντηρήσει το ακίνητο για λίγα χρόνια (με τη σύμβαση αυτή το πολύ πέντε), ανεβάζοντας την αξία του, μέχρις ότου βρεθεί κάποια άλλη, πιο συμφέρουσα για την ΕΤΑΔ, πρόταση «αξιοποίησης». 

Στην περίπτωση δε όπου η «αξιοποίηση» προκύψει πριν τη λήξη της πενταετούς σύμβασης παραχώρησης, ο Δήμος, οι υπηρεσίες του και οι όποιοι μισθωτές του ή δωρεάν χρήστες του, θα αναγκαστούν να τα μαζέψουν και να φύγουν εντός ενός μηνός(!!!), αφήνοντας όλον τον εξοπλισμό που θα έχει εγκαταστήσει ο Δήμος στο Παλαί και χωρίς καμία αποζημίωση, επιστροφή της εγγύησης ή απαλλαγή από μισθώματα εκ μέρους της ΕΤΑΔ. Αντιθέτως, ο Δήμος εγγυάται και υπογράφει ότι θα αποζημιώσει όλους τους ενδεχόμενους δικαιούχους αποζημίωσης, ακόμη και εάν επιδικαστεί αποζημίωση ή πρόστιμο εις βάρος της ΕΤΑΔ, ύστερα από δικαστήριο, όπως ρητά αναφέρεται στη σύμβαση.

Ποιος ο λόγος, λοιπόν, για οποιαδήποτε δημοτική αρχή να αναλάβει μια τέτοιου είδους, «αποικιοκρατική», όπως ορθά χαρακτηρίστηκε, σύμβαση, τεχνικοοικονομικά απολύτως ατελέσφορη -ουδείς ιδιώτης επιχειρηματίας θα υπέγραφε τέτοιες δουλείες- και εν τέλει όχι μόνον παραπλανητική και προσβλητική αλλά και δυνητικά επικίνδυνη για τους δημότες του Γαλατσίου και υπονομευτική για το μέλλον της υποτιθέμενης ευρωστίας του δήμου μας;

- Πόσα έσοδα θα αποδώσουν στο δήμο οι υπενοικιάσεις των χώρων του Παλαί για τρία το πολύ χρόνια -όπως με σαφήνεια προβλέπεται στη σύμβαση- ώστε να ισοφαρίσει τις δαπάνες; 

- Τι σημαίνει η αναφορά σε «προσδιοριζόμενες ανωτέρω ετήσιες αναπροσαρμογές» τη στιγμή που η υπενοικίαση του ακινήτου προσδιορίζεται ως δυνητική στην εν λόγω σύμβαση; Μήπως η ΕΤΑΔ επιφυλάσσεται να ζητήσει και «διαφυγόντα κέρδη» εάν το πράγμα στραβώσει;                                                                                        |
|
-       Τι θα μείνει για δωρεάν κοινωφελή χρήση για τους κατοίκους της περιοχής ή μήπως θα πληρώνουν κι αυτοί «ενοίκιο»; 

- Και τι θ’ απογίνουν οι υπηρεσίες του δήμου, που σχεδιάζεται να μεταφερθούν εκεί, αλλά και η τεράστια -μια απ’ τις μεγαλύτερες στο λεκανοπέδιο- ΙΓ’ ΔΟΥ, που χάρη στις ενέργειες του δημάρχου μας και της παράταξής του, θα «φιλοξενηθούν» στο Παλαί από τρία ως πέντε χρόνια το πολύ, με την ελπίδα ότι η παραπάνω αποικιοκρατική σύμβαση θα ανανεωθεί μετά από την πενταετία και δεν θα βρεθεί καλύτερη «αξιοποίηση προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος» (λες και οι δημόσιες υπηρεσίες δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον…)

- Τέλος, πόσο πιο κερδοσκοπική -αλλά και επικίνδυνη- μπορεί να είναι η εξαίρεση από την ενοικίαση στο δήμο, του στεγάστρου του ακινήτου, καθώς εκεί έχουν εγκατασταθεί κεραίες κινητής τηλεφωνίας, το ενοίκιο των οποίων δεν θέλει να χάσει βεβαίως η ΕΤΑΔ, διατηρώντας έτσι και τον έλεγχο της ακτινοβολίας και της νομιμότητας αυτών των εγκαταστάσεων;

Άξιζε τον κόπο για την προσωπική υστεροφημία δυο ή τριών ετών -δηλαδή ως τις επόμενες δημοτικές ή βουλευτικές εκλογές- να δεσμευτεί ο δήμος Γαλατσίου μ’ αυτό τον τρόπο, κι ας βγάλει τα κάστανα απ’ τη φωτιά η επόμενη δημοτική αρχή; 

Κι αυτό ενώ στο ίδιο δημοτικό συμβούλιο οι απειροελάχιστες μειώσεις κάποιων δημοτικών τελών υπεραναπληρώθηκαν με την ψήφιση ενός έξτρα δημοτικού τέλους, για 8 τουλάχιστον χρόνια, προκειμένου ν’ αγοράσει ο δήμος ακίνητα αξίας δεκάδων εκατομμυρίων ώστε ν’ αποκτήσει ελεύθερους χώρους, χωρίς να παρουσιάσει καμία τεχνικοοικονομική μελέτη που να αιτιολογεί στοιχειωδώς την υπερφορολόγηση των δημοτών. 

Ο δήμαρχος και οι συνάδελφοι της παράταξής του ανέλαβαν πολύ μεγάλη ευθύνη έναντι των συνδημοτών τους, έναντι του 62% που τους εμπιστεύτηκε αλλά και όλων ημών των υπολοίπων, που θα προσπαθούμε εντός πανδημιών, πτωχεύσεων και εγκλεισμών να τα βγάλουμε πέρα, ενώ κάποιοι άλλοι, στο όνομα του «δημοσίου συμφέροντος» θα βγάζουν άκοπα κέρδη από τη δικιά μας δημόσια περιουσία.