e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου σας ενημερώνει ότι από τις 12 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Μαρτίου 2021, βάσει του σχετικού εγγράφου της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π.: 988520/22-12-2020, η λαϊκή αγορά ημέρας Τρίτης του Δήμου θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά στις οδούς Καραϊσκάκη και Ελευθερίου Βενιζέλου, ενώ η λαϊκή της Πέμπτης θα λειτουργεί ως παράλληλη αγορά στις οδούς Κουντουριώτου και Πλάτωνος.

Η εν λόγω παράλληλη αγορά, γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην υπ΄αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:80189 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5456/Β/12-12-2020), για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Covid-19.

Κάθε χρόνο παραμονές Χριστουγέννων, η Δημοτική Θεατρική Σκηνή Γαλατσίου έχει παράδοση να ανεβάζει μία χριστουγεννιάτικη παιδική παράσταση. Φέτος παρά τις δυσκολίες λόγω πανδημίας παρουσιάζει διαδικτυακά την αφήγηση πέντε χριστουγεννιάτικων παραμυθιών για τους μικρούς μας φίλους (οι πρόβες και η βιντεοσκόπηση έγιναν μέσω skype) στο ακόλουθο link: 

https://www.youtube.com/watch?v=gqrwry8EsH8&list=PLpk5YzbOKiDBIz5tG8hxbOOOKaDFktGwg
 

Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι του Δημήτρη Κωτσή και η επεξεργασία βίντεο της Στέλλας Παπαδοπούλου. Το παραμύθι «Οι τρεις σάκοι του Αϊ-Βασίλη» είναι σε κείμενο Λίνας Μαγνήσαλη και «Τα Χριστούγεννα στη φάρμα» σε κείμενο του Γιάννη Κορρέ, που έκανε και την εικονογράφηση, ενώ τη μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Σακκέτος. 

Διαβάζουν με αλφαβητική σειρά οι : Πάττυ Γκαλίνα, Πανδώρα Ζίντρο, Γιάννης Κορρές, Θεοχάρης Μαγκιρίδης, Λίνα Μαγνήσαλη, Μάμιλη Μπαλακλή, Στέλλα Παπαδοπούλου, Έφη Παπαϊωάννου, Ρούλα Πρεμέτη, Κατερίνα Στεφάτου, Νάντια Στοϊλόφσκαγια, Κωνσταντίνα Τσάκωνα.

 

Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» περιλαμβάνει αρκετά θέματα για τους δήμους:

Με το άρθρο 136 του νομοσχεδίου,«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»  προβλέπεται έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού και όλα τα νομικά τους πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 και έχουν βεβαιωθεί, ή θα βεβαιωθούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 μπορούν να ρυθμίζονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξη τους υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του νομικού του προσώπου.
Η καταβολή των οφειλών του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά τον ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:
α) Αν εξοφληθούν εφάπαξ με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.
Β) Αν εξοφληθούν σε 2 έως 12 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 90%
γ) Αν εξοφληθούν σε 13 έως 48 δόσεις με απαλλαγή κατά 80%
Δ) Αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%
ε) Αν εξοφληθούν σε 73 έως 120 δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%

Στην ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης: α) Τελούν σε αναστολή διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία είναι σε ισχύ με απώλειά των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.
Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση επισυνάπτεται βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου όπου εκκρεμούσε η υπόθεση ότι έχει υποβληθεί παραίτηση.

Στην ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί επίσης να υπάγονται και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιοδήποτε λόγο.
Από τη ρύθμιση της παραγράφου ένα εξαιρούνται μόνο οι οφειλές που προέκυψαν από διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή την χρήση αυτού κατά το άρθρο 51 του νόμου 4647/2019 (Α’ 204) για τις οποίες εφαρμόζονται τα ειδικώς οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο.

Κατεβάστε από εδώ το Σχέδιο νόμου για να δείτε και τα άλλα άρθρα που ορίζουν λεπτομέρειες των ρυθμίσεων.

ΠΗΓΗ:MyOta.gr