e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών σας ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 1 και την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020 και ώρα 9:30 π.μ.-12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στο χώρο του ΠΑΛΑΙ (Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου) στους δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών.

-  Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων, αυτοπροσώπως την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα που θα σταλεί στους εγκριθέντες της Δομής, έχοντας μαζί τους την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους και την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν όλα τα δικαιούμενα προϊόντα τους (νωπά και μη, φυσικά για τη συγκεκριμένη παράδοση που δε θα προσέλθουν) και δε θα μπορούν να τα παραλάβουν άλλη ημέρα και ώρα.

-  Οι δικαιούχοι που για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή των προϊόντων τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον.

 Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση, θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία απουσίας του δικαιούχου και μη θεωρημένη εξουσιοδότηση, ταυτόχρονα σημαίνει και μη παράδοση των προϊόντων.

Τέλος, λόγω του μεγάλου βάρους των προϊόντων κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι να προσέρχονται με καροτσάκι ή μεταφορικό μέσο.

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο

τηλέφωνο 213-2055321

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -17:00μ.μ.               

 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 29 Ιουνίου  και ώρα 19:00 2020, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου ‘’ΘΑΝΟΣ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ’’ «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών», το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου ,για τη λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου για την άσκηση αγωγής και άσκηση ασφαλιστικών μέτρων κατά των ENERGA και HELLAS POWER.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση πρακτικού Διαπαραταξιακής Επιτροπής Ονοματοθεσίας.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Κατανομή 2ης Δόσης έτους 2020 συνολικού ποσού 96.904,43 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, του Δήμου Γαλατσίου.

κ. Ιωάννης Κορρές

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Παράταση της υπ’ αριθ. 18072/27.07.2018 σύμβασης προμήθειας ετοίμων γευμάτων (catering) για τις ανάγκες σίτισης των απόρων κατοίκων του Δήμου μας - Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Παράταση της υπ’ αριθ. 19205/13.08.2018 σύμβασης προμήθειας ειδών διατροφής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Διαβίβαση Πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού ………(…….€).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11304/05-06-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 281/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση της Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ) του υποέργου «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση θέσεων τοποθέτησης κάδων ανακύκλωσης ρούχων.

κ. Παναγιώτης Ροπόδης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Σύσταση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟ (ΑΠΟ ΕΒΡΟΥ ΕΩΣ ΑΥΧΕΝΑ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΔΡΑΜΑΣ, ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Ορισμός Εκπροσώπων για τη διενέργεια Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΠΟ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΤΤΙΚΟΥ ΑΛΣΟΥΣ», αναδόχου Κ/Ξ TKS –ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΑΥΙΔ ΧΑΡΙΛΑΟΣ», συνολικής δαπάνης εργασιών που ανέρχεται στο ποσό των 133.748,97 €.

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Κατασκευή οδού Φιλοθέης (Χαριλάου Τρικούπη – Δρυόπιδος)».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος  

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Χορήγηση παράτασης του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάπλαση Λ. Βεΐκου εκατέρωθεν, από οδό Λ. Κόκκου έως Άλσος Βεΐκου».

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Εγκατάσταση μετρητή φυσικού αερίου ακινήτου σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο.

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018.

κ. Εμμανουήλ Πρωτονοτάριος 

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Αίτηση της κ. Μ. Κ. του Ν. για μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της επιχείρησής της.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Αίτηση του κ. Χ. Γ. του Ι. για απαλλαγή του «Αθλητικού Συλλόγου Παραδοσιακού Καράτε» από Δημοτικά Τέλη.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Αίτηση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών για απαλλαγή των Κέντρων Ξένων Γλωσσών από Δημοτικά Τέλη.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

24ο

Αίτηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Σχολών Χορού για απαλλαγή των επιχειρήσεων από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

25ο

Αίτημα – πρόταση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών για των επιχειρήσεων εστίασης.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

Στις αρχές Ιουλίου θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 36.500 ανέργους στους 332 δήμους, περιφέρειες, αθλητικά κέντρα, μητροπόλεις και άλλους δημόσιους φορείς. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού , έχουν προκηρυχθεί  Eκατόν εξήντα επτά (167) θέσεις εργασίας  στο Δήμο Γαλατσίου

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε ότι οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν την μεθεπόμενη εβδομάδα, σε περίπου 15 ημέρες σημειώνοντας ότι τελείωσε η διαδικασία με το ΑΣΕΠ και τώρα βρίσκεται στον ΟΑΕΔ.

Η απασχόληση είναι 8μηνη και ο στόχος είναι η επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και η σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση 150 ωρών η οποία τίθεται υποχρεωτική για τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από 55 και πάνω είναι προαιρετική. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί σε αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, τα οποία έχουν ρόλο παρόχου κατάρτισης.

 

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων
Οι δυνητικά ωφελούμενοι, κατόπιν πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μία αίτηση συμμετοχής για την τοποθέτησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, για μία ειδικότητα, επιλέγοντας από μία (1) μέχρι τρεις (3) υπηρεσίες τοποθέτησης ή/και επιβλέποντες φορείς, όπως προβλέπει η πρόσκληση.

 

Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και μετά την συμπλήρωσή της, οι δυνητικά ωφελούμενοι την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.11:25 πμ 21/6/2020

Διαβάστε περισσότερα και δείτε όλες τις θέσεις στο Dikaiologitika News.gr

 

 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο

Ειδικότητα

ΚΩΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΚΩΔ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θέσεις

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

416.102

723000

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

416.102

721109

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

416.102

735121

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

416.102

726000

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

416.102

523908

4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

416.102

729200

47

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

416.102

729100

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΕ

ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

416.102

614303

9

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

416.103

274005

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

416.103

331001

6

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

416,103

99

21

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

416.103

274005

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

416.103

727004

3

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

416.103

744000

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΚΑΚΙ

416.103

349013

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ

416.103

754100

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

416.103

882200

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

416.103

514000

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

416.103

741009

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

416.103

882301

4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

416.103

882301

4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

416.103

882301

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ

416.103

722015

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ

416.103

723000

3

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

416.103

726000

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕ

ΧΟΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

416.103

276000

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ

416.105

323003

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

416.105

323003

4

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

416.105

322300

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

416.105

272100

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

416.105

322901

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

416.105

223100

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

 

 

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

416.105

213106

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

416.105

237000

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

416.105

322600

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

416.105

229312

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

416.105

231303

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ

416.105

273021

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

416.105

322905

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

416.105

223300

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

416.105

245000

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

416.105

237000

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

416.105

251100

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

416.105

231133

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

416.105

272305

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

416.105

271100

2

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

416.105

235000

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

416.105

243030

3

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ

ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

416.105

272602

1

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ/ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

416.105

211200

2