e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Η Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζώής (ΕΠΖ) καταψήφισε το «Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης Αποβλήτων» (Το.Σ.Δ.Α.),αφού το σχέδιο δεν απαντά σε ερωτήματα που συνδέονται  άμεσα με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

 

Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στο 16ο θέμα της ΕΠΖ 2-3-2021 «Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Στο σοβαρότατο ζήτημα του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (Το.Σ.Δ.Α.) η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει επιφυλασσόμενη για ολοκληρωμένη τοποθέτηση στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας παράλληλα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους δημότες, ώστε να οργανώσουν τις διεκδικήσεις τους για την μη περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και για μια διαχείριση απορριμμάτων που να μην αποτελεί επιπλέον επίθεση στο πορτοφόλι τους και στα εργασιακά τους δικαιώματα προς χάρη των επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα, περιοριζόμαστε σε συντομία να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

Θέσαμε 5 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα τέσσερα όσον αφορά τις προβλέψεις του ΤοΣΔΑ για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ):

·         Για την μη ρητή αναφορά στο ΤοΣΔΑ στο ΦΕΚ για τον ΣΜΑ στο Γαλάτσι,

·         Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και ειδικότερα στα έτη 21-22,

·         Στις προβλέψεις του ΤοΣΔΑ σε ίδρυση διαδημοτικών υποδομών διαχείρισης,

·         Στο ποιες «δράσεις» του ΤοΣΔΑ άπτονται της λειτουργίας του ΣΜΑ,

και 1 ερώτημα όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών από την εφαρμογή του.

Πήραμε σαφή απάντηση μόνο για το τελευταίο (125.000€ επιβάρυνση για το 2021 !!!) και αποσπασματικές ή και καθόλου απαντήσεις για τον ΣΜΑ.

Θεωρούμε ότι παρά την ωραία έκθεση ιδεών για την διαχείριση των αποβλήτων που περιέχει το υπό έγκριση ΤοΣΔΑ, αφήνει ορθάνοιχτο τον δρόμο για περαιτέρω χαράτσωμα των δημοτών και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων. Επιπλέον υποβαθμίζει και αποσιωπά σοβαρές πλευρές του «υπό ίδρυση» ΣΜΑ και οι ασαφείς απαντήσεις της Δημοτικής αρχής όσον αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε διαδημοτικές δομές διαχείρισης και την χωροθέτησή τους, ενισχύουν τις μεγάλες ανησυχίες μας για το περιβάλλον και το ενδεχόμενο «μικρής χωματερής» στο Γαλάτσι και μας επιβάλλουν να το καταψηφίσουμε αποφασιστικά.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου

Μάνθος Ιμπριάλος

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών σας ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ.-12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στο χώρο του ΠΑΛΑΙ (Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου) στους δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών.

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων, αυτοπροσώπως την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα που θα σταλεί στους εγκριθέντες της Δομής, έχοντας μαζί τους την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους και την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν όλα τα δικαιούμενα προϊόντα τους (νωπά και μη, φυσικά για τη συγκεκριμένη παράδοση που δε θα προσέλθουν) και δε θα μπορούν να τα παραλάβουν άλλη ημέρα και ώρα.

 Οι δικαιούχοι που για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή των προϊόντων τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον.

 Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση, θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία απουσίας του δικαιούχου και μη θεωρημένη εξουσιοδότηση, ταυτόχρονα σημαίνει και μη παράδοση των προϊόντων.

Τέλος, λόγω του μεγάλου βάρους των προϊόντων κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι να προσέρχονται με καροτσάκι ή μεταφορικό μέσο.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 213-2055321

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -17:00μ.μ.              

 

Από 15 Φεβρουαρίου 2021 και μέχρι νεωτέρας:

  1.  Τα ΚΕΠ θα παρέχουν εξυπηρέτηση μέσω φυσικής παρουσίας κατόπιν προσυνεννόησης (ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής) και εφόσον πρόκειται για κατεπείγουσα ανάγκη διεκπεραίωσης αίτησης, η οποία δεν μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  2. Για τη νόμιμη μετάβαση του αιτούντος στο ΚΕΠ απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιβεβαίωση του επείγοντος χαρακτήρα της αίτησης από το αρμόδιο προσωπικό των ΚΕΠ, ενημερώνοντας τον ενδιαφερόμενο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δυνητικά μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο, αποστολή απλής αλληλογραφίας), καθώς αυτό αποτελεί και απόδειξη για τη νόμιμη μετάβαση των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα της περ. ια παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ́ 534).
  3. Εξαιρούνται δημότες οι οποίοι προσέρχονται για τη διαδικασία προγραμματισμού ραντεβού εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού και δικηγόροι.
  4. Ομοίως, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση (τηλεφωνική αίτηση) αφορά μόνο τις αιτήσεις που έχουν επείγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούν συνυποβολή δικαιολογητικών, καθώς και τις αιτήσεις που ενώ απαιτείται συνυποβολή δικαιολογητικών μπορεί αυτή να γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο, με επιμέλεια του αιτούντος.
  5. Επισημαίνεται ότι, ο επείγον χαρακτήρας τόσο της δια ζώσης εξυπηρέτησης κατόπιν ραντεβού, πρέπει να πληροί τουλάχιστον ένα από τα εξής χαρακτηριστικά: 
    Α) να αφορά την κάλυψη συγκεκριμένης ανάγκης, η οποία προέκυψε μετά την έκδοση της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β ́ 534), 
    Β) να αφορά επείγουσα οικογενειακή ή επαγγελματική ανάγκη, Γ) να αφορά οποιαδήποτε άμεση ανελαστική προθεσμία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα ΚΕΠ του Δήμου μας

ΚΕΠ επί της οδού Τράλλεων 114, τηλέφωνο 210.2910.539

ΚΕΠ επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 22, τηλέφωνο 210.2132.490

Email.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.