e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Την Δευτέρα  30 Ιανουαρίου 2023, και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου ,για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Καθορισμός τιμής μονάδος για την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε πρόσφατα κατασκευασθέντες οδούς, λόγω εργασιών σύνδεσης ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 149/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου για τη μη χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους το χρονικό διάστημα από 01/08/2020 έως 05/12/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 60 του Ν. 4735/2020 (Α΄ 107).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Περί καθορισμού ανώτατου ορίου της δαπάνης για έξοδα κηδείας των αιρετών του Δήμου Γαλατσίου, για το οικονομικό έτος 2023.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

4ο

Έγκριση Δελτίου Απογραφής – Έναρξης των αποθεμάτων του Τμήματος Προμηθειών και Αποθήκης.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπευθύνων λογαριασμού και εισηγητών εκκαθάρισης δαπάνης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων».

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

6ο

Λήψη απόφασης παράτασης μισθώματος του ακινήτου που μισθώνει ο Δήμος Γαλατσίου για την στέγαση του 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) Παράρτημα του Δήμου Γαλατσίου σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 77242/01-08-2022 Εγκύκλιο Οδηγία για την εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 15 του Ν. 4013/2011 περί ρύθμισης θεμάτων εμπορικών μισθώσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: Ω5ΡΦ46ΜΤΛΡ-Ρ5Β).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Λήψη απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου - Βασίλης Παπαδιονυσίου για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

8ο

Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης – παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για δαπάνες ενδεικτικού προϋπολογισμού έως τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) χωρίς Φ.Π.Α.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Διαβίβαση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής των υπηρεσιών τακτικής συντήρησης των αυτοκινήτων καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, των λοιπών μεταφορικών οχημάτων, δίκυκλων & τρίκυκλων του Δήμου (Προμήθεια Αναλωσίμων για τα Σάρωθρα (Βούρτσες)) – Παράταση του χρόνου παράδοσης των υλικών – ανταλλακτικών της υπ’αριθ.Πρωτ.2149/21.01.2022 σύμβασης με τον κ. Κωνσταντίνο Δ. Μπελιά.

κ. Αναστασία Κάζαγλη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση θέσεων τοποθέτησης υπόγειων – ημιυπόγειων και επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης διαφόρων ρευμάτων, έξυπνου οικίσκου, έξυπνης νησίδας και Πολυκέντρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 1/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση 2ου και Τελικού Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «Επισκευή γηπέδων αντισφαίρισης Άλσους Βεΐκου του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή αύλειων χώρων και διαγραμμίσεις διαβάσεων πέριξ των σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.200,00 € (χίλια διακόσια ευρώ).

κ. Ασπασία Παναγιωτακοπούλου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Πανός αρ. 23 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 6/2023 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου μπροστά στην Ομορφοκκλησιά (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 112/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Άλτεως 7 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 113/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

17ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (ελιάς) Τράλλεων 134 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 114/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

18ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου (αλμυρίκι) σε παρτέρι στην Πλ. Χατζησπύρου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 115/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

19ο

Εισήγηση κοπής ενός  (1) δένδρου (ελιάς) στην οδό Μούδρου 28 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 116/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

20ο

Εισήγηση κοπής ενός (1) δένδρου νεραντζιάς στην οδό Αγ. Ειρήνης 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 117/2022).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος,με ανάρτησή του στο FB, ανακοίνωσε την αγορά οικοπέδου δίπλα στην πλατεία Κουντουριώτου, στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης (Συμβολή Αλκυόνης & Αιγοσθενών)

Η αγορά,όπως αναφέρει, έγινε στο πλαίσιο  των παρεμβάσεων του Δήμου  στις γειτονιές του Γαλατσίου  ,για την ουσιαστική βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης μας ,

Ο αποκτηθείς χώρος,όπως υπόσχεται ο Δήμαρχος στην ανάρτησή του,  μέχρι το καλοκαίρι θα γίνει ένας σύγχρονος χώρος άθλησης

Η απόφαση για την αναγκαιότητα  απόκτησης του συγκεκτριμένου οικοπέδου ,είχε ληφθεί στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2022.

 

 

 

Το 2022 φεύγει και αφήνει πίσω του πολλά τροχαία δυστυχήματα στις κεντρικές λεωφόρους του Γαλατσίου, με σοβαρούς ή θανάσιμους τραυματισμούς οδηγών και πεζών

Το τελευταίο συνέβη μέσα στις γιορτές στην Λεωφόρο Βεϊκου και  επέφερε δυστυχώς  τον θάνατο ενός συμπολίτη μας.

Έτσι λοιπόν,  μια  χρηματοδότηση του Δήμου μας που ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν, από τον Υπουργό Εσωτερικών ,μόνο ως «μάννα εξ’ ουρανού» μπορεί να χαρακτηριστεί, αν γίνει μια σωστή αξιοποίηση

Συγκεκριμένα, ο  Δήμος Γαλατσίου είναι ένας από τους 59 Δήμους της χώρας, που εντάσσεται στο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» και χρηματοδοτείται με 2.800.000€.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ένταξη έργων 59 Δήμων της Χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 196.917.118,72 ευρώ, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θόδωρο Σκυλακάκη

Ένα βήμα για την  οδική ασφάλεια, με εντάξεις έργων σε  Δήμους και Περιφέρειες, που έχουν ανάγκη να βελτιώσουν την ασφάλεια του οδικού δικτύου τους, με σκοπό τη μείωση του αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων και την μεγαλύτερη ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών.

Ο τίτλος του έργου είναι "Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Γαλατσίου" 

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης αφορά σε εργασίες αναβάθμισης της ασφάλειας του οδικού δικτύου της πόλης. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις επιλέξιμες ενέργειες της Δράσης Α4 (Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος), προτείνεται η δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων) ασφαλών για την μετακίνηση του πληθυσμού (μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών) και των οχημάτων, στους δρόμους του Δήμου Γαλατσίου.

 

Οι εργασίες επέμβασης και βελτίωσης, σε συνολική επιφάνεια 100.000 τ.μ., εστιάζονται κυρίως στις περιοχές σχολικών συγκροτημάτων, δημοσίων κτιρίων και πολυσύχναστων περιοχών

Δείτε όλους τους Δήμους που λαμβάνουν χρηματοδότηση

ΠΗΓΗ MyOta.gr