e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι
Έχετε προβλήματα,παράπονα ή παρατηρήσεις που έχουν σχέση με τον Δήμο Γαλατσίου, αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων, δυσκολεύεστε να τα...πείτε δια ζώσης στον Δήμαρχο?
Μπορεί να μην έχουμε την ευκολία να συναντηθούμε από κοντά μιας και ο κορωνοϊος επιβάλλει αποστάσεις αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε την επικοινωνία μας!
Το Σάββατο λοιπόν 19 Δεκεμβρίου από 17:00-20:00 ,μπορείτε να συναντήσετε διαδικτυακά τον Δήμαρχο Γιώργο Μαρκόπουλο ....και να του τα πείτε ή να του...τα ψάλλετε.

Οδηγίες για την σύνδεση σας:
Πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, συνδέεστε απευθείας στην διαδικτυακή μας συνάντηση
(Δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία σας):
https://nonoise-gr.zoom.us/j/87426829112...
 
 

Με τροπολογία  που ψηφίστηκε  στην Βουλή εγκρίνονται οι θέσεις για την προσωρινή λειτουργία εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας και, ειδικότερα, Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), στα σημεία όπου ήδη λειτουργούν, όπως εμφαίνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα και δημοσιεύονται σε φωτοσμίκρυνση στο Παράρτημα 2, για τους Δήμους Αγίου Δημητρίου, Γαλατσίου, Κισσάμου Χανίων, Μαραθώνος, Πειραιά, Πεντέλης, Χαϊδαρίου, Χαλανδρίου, ως εξής:

Στον Δήμο Γαλατσίου,αφορά  το γήπεδο σε εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση «Ομορφοκκλήσια Βεΐκου», του Δήμου Γαλατσίου, επιφανείας 6.826,77 τ.μ., που εμφαίνεται με στοιχεία (Α, Β, Γ, …, Ι, Α) στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τη διευθύντρια τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Γαλατσίου.

Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο Λόφο Κόκκου και έως σήμερα λειτουργεί σαν γκαράζ απορριμματοφόρων-οχημάτων του Δήμου 

Η προσωρινή λειτουργία επιτρέπεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως τον καθορισμό χώρου προοριζόμενου για τη χρήση αυτή είτε με έγκριση ή τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου, είτε με τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) ή με έγκριση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) και όχι περισσότερο από τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 οι Σ.Μ.Α. λειτουργούν με ευθύνη των οικείων δήμων, οι οποίοι λαμβάνουν άμεσα όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ηχητικής και ατμοσφαιρικής ρύπανσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης, για την οπτική απομόνωση με προστατευτική περίφραξη και περιμετρική προκάλυψη του χώρου με πυκνή υψηλή δενδροφύτευση και για τη μη πρόκληση δυσμενών επιδράσεων σε βάρος της υγείας, ησυχίας και ασφάλειας των περιοίκων και των εργαζομένων, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του κεφαλαίου 2, με τίτλο «τεχνικές προδιαγραφές μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων», του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 114218/1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας, Γεωργίας, Δημοσίας Τάξεως και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας (Β΄1016). Για τις ανάγκες της εξακολούθησης λειτουργίας των Σ.Μ.Α. στους ανωτέρω χώρους, ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και του τρόπου κτήσης τους, επιτρέπονται οι προσωρινές κατασκευές του άρθρου 21 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

Μετά τη λήξη της προθεσμίας ή την με οποιονδήποτε τρόπο παύση της λειτουργίας του Σ.Μ.Α., ο δήμος οφείλει εντός ενός (1) έτους να αποκαταστήσει τον χώρο στην αρχική του μορφή.

 ΠΗΓΗ myOTA.gr

ΥΓ.Οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) είναι εγκαταστάσεις όπου λαμβάνει χώρα η μεταφόρτωση των στερεών αποβλήτων από το μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους, μέσω κινητής ή μόνιμης εγκατάστασης

 

Τη  Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020, και ώρα 19:00, συνεδριάζει με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης(πλατφόρμα zoom) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2021.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 298/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 299/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έκθεση Εσόδων – Εξόδων Γ΄ Τριμήνου 2020 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτος 2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Τροποποίηση της υπ' αρ. 144/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποδοχή των όρων και τη σύναψη σύμβασης δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.560.000,00) με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία", την παροχή εμπράγματων και λοιπών ασφαλειών στην παραπάνω τράπεζα προς εξασφάλιση του δανείου και την παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης και των εξασφαλιστικών συμβάσεων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

5ο

Έγκριση του εκπονηθέντος Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Συγκρότηση επιτροπής απογραφής των αποθεμάτων της αποθήκης του Τμήματος Προμηθειών & Αποθήκης.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

 

 

7ο

Ονοματοθεσία ανώνυμων πλατειών και οδών.

κ. Μάνος Ελευθερίου

Πρόεδρος Διαπαραταξιακής

Επιτροπής

 

 

 

 

8ο

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή αυτού για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Καταλληλότητας Σχολικών Κτιρίων.

κ. Κωνσταντίνα

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατό ευρώ (100,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

12ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού οχτακοσίων ευρώ (800,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

13ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού εννιακοσίων ευρώ (900,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

14ο

Κατάρτιση Πίνακα για Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και εξειδίκευση πίστωσης ποσού χιλίων εφτακοσίων ευρώ (1.700,00 €).

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

15ο

Τροποποίηση της 501/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Μείωσης ή Απαλλαγής Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς ομάδες – κατοίκους του Δήμου μας έτους 2020.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19380/15-09-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 19993/21-09-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 24800/09-11-2020 αίτησης για απαλλαγή Δημοτικών Τελών.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση δράσης για την οστεοπόρωση και την οστεοαρθρίτιδα.

κ. Αγγελική - Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Επικαιροποίηση της αριθ. 91/2016 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 87/Τ.98.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Συντήρηση – Επισκευή οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων – Εργολαβία 2018.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση Ευστάθειας Βραχωδών Πρανών στην περιοχή Πανόραμα Γαλατσίου».

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Φανερωμένης αριθ. 51 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 73/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.)

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Χρ. Τζαβέλλα αριθ. 20 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 75/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων στο πεζοδρόμιο στην οδό Σουλίου αριθ. 1 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 76/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

26ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης κώνων στην οδό Αιγοσθένων αριθ. 76 (Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 77/2020 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

  Αίτηση του σωματείου ΑΣΚΑΥΛΟΣ» για απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη.

κ. Μαργαρίτα Μανδηλαρά

Αντιδήμαρχος

 

Διαβίβαση των υπ΄ αριθ. 283/2020 & 284/2020 αποφάσεων –εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής για το σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου Οικ. έτους 2021 & το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος