e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Ο Δήμος Γαλατσίου ,καλεί  όλους τους φορείς και τα εμπορικά καταστήματα, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά στο Θερινό Φεστιβάλ 2017 του Δήμου μας (από τις 16 Ιουνίου 2017 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2017) να επικοινωνήσουν στα τηλ. 213 2055385, 213 2055414 και 213 2055427, για να δηλώσουν τις προτάσεις τους σχετικά με χορηγίες στις εκδηλώσεις, με ανταποδοτικό όφελος την παρουσία στο έντυπο του Θερινού Φεστιβάλ, το οποίο θα διανεμηθεί στην πόλη μας σε 30.000 αντίτυπα, καθώς το πρόγραμμα των εκδηλώσεων βρίσκεται ήδη στο τελικό του στάδιο, μετά τις προτάσεις όλων εκείνων που θέλησαν να έχουν συμμετοχή σε αυτό.

 Οι προτάσεις θα πρέπει  να σταλούν έως και την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017.

 

Συνεδριάζει την  Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:30,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου  για τη   λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

1ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθ. 98/2017 απόφασης – εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για τον Προέλεγχο απολογισμού οικ. έτους 2016.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 
Η συνεδρίαση συνεχίζεται την ίδια ημέρα στις 7:30, για τη   λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα

της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Έγκριση Έκτακτης Οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχων κατοίκων του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017 και απόρριψη των μη δικαιούχων.

κ. Μαρία – Αγγελική Ζήκου

    Αντιδήμαρχος

 

 

 

2ο

Έγκριση πρόσληψης εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Απολογισμός Αθλητικών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις του Δήμου Γαλατσίου, Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Λήψη απόφασης για την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά τη διενέργεια άγονου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων που θα δοθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδύνατους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας στις περιόδους του Πάσχα και των Χριστουγέννων του έτους 2017 μετά από προηγούμενη έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

5ο

Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Έγκριση προμήθειας 50 αναμνηστικών δώρων για τη Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού «Ημέρες Σταδιοδρομίας», που συνδιοργανώνει το ΚΕΣΥΠ με το Δήμο Γαλατσίου, στις 6 και 7 Απριλίου 2017, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Καμίνι», έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διακοσίων ευρώ (200 € - δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ) η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6433.0001 οικονομικού έτους 2017 και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας έντεκα (11) επιστυλίων διπλών καλαθιών – σταχτοδοχείου δαπέδου εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (954,80 €) που θα βαρύνουν τον Κ.Α. 20.7135.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Απειράνθου αρ. 35 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 25/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

9ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Νοταρά αρ. 14 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 26/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

10ο

Παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 15 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 27/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Επανεξέταση αίτησης για την παραχώρηση ή μη θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη αρ. 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 28/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Κατάργηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος επί της οδού Ηροδότου αρ. 4, η οποία είχε χορηγηθεί με την 364/2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 29/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Μεταφορά θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, που έχει παραχωρηθεί με την 106/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 30/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Εισήγηση κοπής δένδρων στην οδό Αλκυόνης 61 και Αιγοσθενών (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 31/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

15ο

Εισήγηση μεταφύτευσης δένδρων στην οδό Νάξου (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 32/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

16ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από τέλος 0,50% βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9842/21-3-2017 αίτηση του ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/8-6-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 8592/09-03-2017 αίτηση της ΔΗΜΗ-ΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. & Δ.Τ.-Δ.Φ. από ανείσπρακτα Δ.Ε.Η. σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9634/20-03-2017 αίτηση του ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙ­ΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ», σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Βερούλης και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο Δημότης κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος έως τις 31.08.2019.

 

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίστηκαν οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Βερούλης Ιωάννης
 • Ροπόδης Παναγιώτης
 • Ελευθερίου Μάνος
 • Μπάστας Κωνσταντίνος
 • Κοράκη Μάρθα
 •  Ζέρβα – Γκιουρτζιάν Ελένη        (Μειοψηφίας)
 • Πρωτονοτάριος Εμμανουήλ       (Μειοψηφίας)
 • Κιούπης Χρήστος                       (Μειοψηφίας)

 

ΔΗΜΟΤΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Παπαδόπουλος Νικόλαος
 • Λιαγούρη Στυλιανή
 • Γιαννικόπουλος Αθανάσιος
 • Παντελιάς Δημήτριος
 • Αποστόλου Νικόλαος    - Δημότης
 • Αναστασόπουλος Ανδρέας

Τζανακάκης Εμμανουήλ (Εκπρ/πος Εργαζομένων - Τακτικό Μέλος)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Οικονόμου Ιωάννης
 • Μελισσουργός Γερμάνος\
 • Μανιάτης Ιωάννης (Μειοψηφίας)

 

Κοντός Κων/νος (Εκπρ/πος Εργαζομένων - Αναπληρωματικό Μέλος)

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟ­ΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ – ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑ­ΔΙΟ­ΝΥΣΙΟΥ» ορίζεται μέχρι τις 31.08.2019.

 

 

Ολοκληρώθηκαν επίσης  οι διαδικασίες εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου , του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010.

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Κωνσταντίνα Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο Δημότης κ. Σπυρίδων Γριμπαβιώτης, έως τις 31.08.2019.

 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ορίστηκαν οι εξής:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη Κωνσταντίνα
 • Ζήκου Αγγελική - Μαρία
 • Αμοργιανός Γεώργιος
 • Δάσκα – Σώμου Μαρία
 • Κουνάνης Φραγκίσκος – Ελευθέριος
 • Ροπόδης Παναγιώτης
 • Κιτσίνη Γεωργία            (Μειοψηφίας)
 • Μαγκανάρης Νικόλαος  (Μειοψηφίας)

 

ΔΗΜΟΤΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Γριμπαβιώτης Σπυρίδων
 • Σελιμάς Θεόδωρος
 • Πισίνας Γεώργιος
 • Κάζαγλη Αναστασία
 • Παπαζαφειρόπουλος Παναγιώτης
 • Πουλογιαννοπούλου – Πετσίνη Δήμητρα

 

Δημόπουλος Αλκιβιάδης   (εκπρ/πος εργαζομένων – Τακτικό Μέλος)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • Δερεδίνης Βασίλειος
 • Κοράκη Μάρθα
 • Ζώμπος Κωνσταντίνος (Μειοψηφίας)

 

Καραχάλιου Ουρανία        (εκπρ/πος εργαζομένων – Αναπληρωματικό Μέλος)

 

Σημειώνεται ότι η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ» ορίζεται μέχρι τις 31.08.2019.