e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

 

Oι  178 θέσεις στο Γαλάτσι,είναι μέρος του προγράμματος, που αφορά τη δημιουργία 24.251 θέσεων πλήρους απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης προσωπικού σε όλους τους Δήμους της χώρας,

Η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, ξεκινάει την Τρίτη 24/01/2017 και ώρα 10η πρωινή μέχρι και την Παρασκευή 03/02/2017 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται - αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο - στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από πιστοποιημένους χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Οι ενδιαφερόμενοι θα επιλέξουν μία (1) μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα του Παραρτήματος Ι και μέχρι τρεις (3) Επιβλέποντες Φορείς.

Θέσεις απασχόλησης στο Γαλάτσι μέσω ΟΑΕΔ ( pdf αρχείο )

Στο Γαλάτσι θα βρίσκεται ο Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon για τους επόμενους τρεις μήνες, ώστε 25 συμμετέχοντες, άνεργοι δημότες Γαλατσίου, να λάβουν δωρεάν εξατομικευμένη συμβουλευτική και κατάρτιση στις Επαγγελματικές Δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν άμεσα μια θέση στην αγορά εργασίας βάσει του επαγγελματικού τους προφίλ, «θέλω» και «μπορώ». 

Το καινοτόμο και βραβευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης «Mellon Skills Accelerator», με μέγα δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχοντας υλοποιήσει 3 απολύτως επιτυχημένους κύκλους ενδυνάμωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων στους Δήμους Αχαρνών, Ασπροπύργου και Μαρκοπούλου, με ποσοστό επιτυχίας 50% εύρεσης εργασίας αντίστοιχη του επαγγελματικού στόχου των συμμετεχόντων, συνεχίζει την κοινωνική του δράση ξεκινώντας τον 4ο Εντατικό Κύκλο σε συνεργασία με και υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση έως και την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017. Η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά  στο site : http://www.mellon-accelerator.eu/el/aitiseis/entatikos-kyklos.html 

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl για την Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, με τη στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

 

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γαλατσίου για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέ-ντρο Κοινότητας στο Δήμο Γαλατσίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002159 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Αύξηση ωρών εργασίας της Λιάνη Μαριάννας, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

3ο

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Γαλατσίου στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 4 ¨Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα με τίτλο Μελέτη Αστικής Κινητικότητας στο Δήμο Γαλατσίου»

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

4ο

Συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού – καταγραφής ως στερεών αποβλήτων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

5ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση, αγορά και εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, των άρθρων 186 παρ. 5, 191 παρ. 1 και 192 παρ. 5 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

6ο

Υπόδειξη δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους ως μελών της Επιτροπής Καθορισμού Τιμήματος των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου, της παρ. 1 του άρθρου 199 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

7ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση της Επιτροπής των άρθρων 192,194 και 201 του Δ.Κ.Κ. για τη διενέργεια δημοπρασιών εκμίσθωσης – μίσθωσης ακινήτων πραγμάτων από το Δήμο.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

8ο

Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής Πεπαλαιωμένου Υλικού.

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

9ο

Αντικατάσταση Αναπληρωματικού Μέλους στη σύνθεση της Επιτροπής για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (ΠΣΕΑ).

κ. Ισιδώρα Μπακάλου

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

10ο

Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Λ. Βεΐκου 48.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

11ο

Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Ιωάννου Φωκά 91.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Διοικητική αποβολή μισθωτή από το περίπτερο επί της οδού Αγίας Γλυκερίας 7.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

13ο

Μετατόπιση του περιπτέρου της κ. Παλπακάκη Αρετής από τη Λ. Γαλατσίου 109 σε νέα θέση επί της Λ. Βεΐκου πλησίον πεζογέφυρας (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 119/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

14ο

Αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

κ. Βασίλειος Δερεδίνης

Τακτικό Μέλος Επιτροπής

 

 

 

 

15ο

Περί αποδοχής εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που εμφανίζει ο Δήμος Γαλατσίου κατά της 30-04-2016 μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

16ο

Λήψη απόφασης έγκρισης εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων βάσει του άρθρου Π.Δ. 116/2004 και ορισμός επιτροπής εκτίμησης των εκποιούμενων οχημάτων.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

17ο

Διάθεση πίστωσης τριακοσίων τριάντα ευρώ (330,00 €) για την εκδήλωση του γραφείου ισότητας σε βάρος του Κ.Α. 00.6442.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

18ο

Διάθεση πίστωσης επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα λεπτών (762,60 €) για τον εορτασμό των Θεοφανείων σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

19ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας (σχεδίαση – δημιουργικό και εκτύπωση) ενημερωτικού φυλλαδίου για τις ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) που θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6615.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

20ο

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εκατό σαράντα ευρώ (140,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου από υπαλλήλους του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

21ο

Έγκριση διενέργειας εκδήλωσης για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου 2017 – έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού χιλίων εκατόν πενήντα ευρώ (1.150,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6443.0001 οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

22ο

Έγκριση διοργάνωσης κύκλου διαλέξεων σε συνεργασία με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΓΝΝΘΑ 'Η ΣΩΤΗΡΙΑ', ψήφιση και διάθεση πίστωσης ενδεικτικού ποσού 450,00 € προϋπολογι-σμού του 2017.

κ. Αγγελική – Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

23ο

Ανάκληση της 369/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ(ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

24ο

Λήψη απόφασης έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης, τρόπος εκτέλεσης και διενέργειας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ – ΔΡΥΟΠΙΔΟΣ).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

25ο

Έγκριση αλλαγής χρονοδιαγράμματος της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανακατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων – Εργολαβία 2016.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

26ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Παιδικών Χαρών του Δήμου Γαλατσίου».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

27ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της καμπίνας ΟΤΕ (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 120/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

28ο

Αλλαγή αναπηρικών πινακίδων στάθμευσης (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 121/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

29ο

Τοποθέτηση καθρέπτη οδικής κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Αιτωλικού 29 και Καλαμών 8 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 122/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

30ο

Χορήγηση άδειας κατασκευής ράμπας επί του πεζοδρομίου στην οδό Διογένους 16 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 123/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

31ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν της πολυκατοικίας επί της οδού Πηγής αρ. 4 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 124/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

32ο

Χορήγηση ή μη άδειας τοποθέτησης εμποδίων στο πεζοδρόμιο έμπροσθεν του ακινήτου επί των οδών Καλαμών 44 και Φανερωμένης 42 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 125/2016 απόφασης Ε.Π.Ζ.).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

33ο

Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 62 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 126/2016).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

34ο

Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Αθηναίων 3 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 127/2016).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

35ο

Εισήγηση κοπής δένδρου στην οδό Ελ. Βενιζέλου 26 (Διαβίβαση της υπ΄ αριθμ. 128/2016).

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

    Δήμαρχος

 

 

 

36ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39680/28-12-2016 αίτηση της κ. ΣΙΑΡΑΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑΣ που αφορά τον κ. ΜΠΕΝΕΤΑΤΟ ΜΗΝΑ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

37ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38219/16-12-2016 αίτηση της κ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

38ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38193/16-12-2016 αίτηση της κ. ΤΣΙΜΠΟΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

39ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37206/09-12-2016 αίτηση της κ. ΚΕΣΙΔΟΥ ΑΡΕΤΗΣ για τον κ. ΚΕΣΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

40ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38697/21-12-2016 αίτηση της κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΕΥΑΝΘΙΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

41ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 409/05-01-2017 αίτηση της κ. ΣΚΟΥΤΕΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

42ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39978/29-12-2016 αίτηση της κ. ΤΣΟΥΜΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

43ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37859/14-12-2016 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

44ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37266/12-12-2016 αίτηση της κ. ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΑΝΝΑΣ για τον κ. ΧΟΥΣΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

45ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 739/7-1-2017 αίτηση του κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για τον κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

46ο

Διαγραφή κλήσης βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 άρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37875/14-12-2016 αίτηση του κ. ΜΗΛΕΟΥΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

47ο

Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 39869/29-12-2016 αίτηση του κ. ΒΕΡΟΥΛΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.  

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

48ο

Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 37885/14-12-2016 αίτηση του κ. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ ΕΚΤΩΡΑ.  

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

49ο

Διαγραφή προσαυξήσεων βάσει του Ν. 3463/08-06-2006 αρθρ. 174 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38401/19-12-2016 αίτηση της κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ.  

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

50ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ έ-τους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38501/20-12-2016 αίτηση του κ. ΜΑΛΟΥΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

51ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από ΚΛΗΣΗ έ-τους 2005 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 38602/21-12-2016 αίτηση του κ. ΡΙΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

52ο

Διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών από 0,50% για τα έτη 2015 και 2016 βάσει του Ν. 4152/2013 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 180/03-01-2017 αίτηση της ΡΟΠΟΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

53ο

Διαγραφή χρέωσης Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενου κτίσματος, της κ. ΤΡΙΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, επί της οδού Ορφέως 7.

 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

54ο

Διαγραφή χρέωσης του κ. ΖΩΓΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, από βεβαιωτι-κούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

55ο

Διαγραφή χρέωσης της κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων (Κ.Ο.Κ.).

 

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος