e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Από 1η Δεκεμβρίου 2016 ξεκινά τη λειτουργία του μέσα στο χώρο του  ΠΑΛΑΙ, το Γυμναστήριο Γυναικών.Οι εγγραφές για το Γυμναστήριο Γυναικών ξεκινούν στις 14 Νοεμβρίου 2016, καθημερινά από τις 10π.μ. έως τις 12μ.μ. στον 3ο όροφο του Δημαρχείου Γαλατσίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά η βεβαίωση καρδιολόγου και δύο μικρές φωτογραφίες.

Tο πρόγραμμα του Γυμναστηρίου Γυναικών για το ΠΑΛΑΙ:

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη  15 Νοεμβρίου και ώρα 18:30, για τη  λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 

 

ΑΡΙΘ.

ΘΕΜ.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

 

1ο

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος, οικ. έτους 2017.

 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

2ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Γαλατσίου – Βασίλης Παπαδιονυσίου, οικ. έτους 2017.

κ. Ιωάννης Βερούλης

Πρόεδρος

Πολιτιστικός & Αθλητικός

Οργανισμός

Δήμου Γαλατσίου

Βασίλης Παπαδιονυσίου

 

 

 

3ο

Έκφραση γνώμης επί του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Γαλατσίου, οικ. έτους 2017.

κ. Κων/να

Σπηλιοπούλου – Χρυσάγη

Πρόεδρος Δ.Σ.

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης

Δήμου Γαλατσίου

 

 

 

 

4ο

Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της ΔΑΓΑΜΕ, οικ. έτους 2017.

κ. Ευάγγελος Μπουγιούκας

Πρόεδρος ΔΑΓΑΜΕ

 

 

 

5ο

Αλλαγή παρόχου σταθερής τηλεφωνίας για τις ανάγκες του Δήμου. 

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

6ο

Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 579/2016 εισήγησης – απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την «Έγκριση πίνακα για έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους του Δήμου μας και ψήφιση πίστωσης».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

7ο

Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/2006).

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

8ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας εργαλείων και μικρών μηχανημάτων τεχνικών έργων, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000 €), που θα βαρύνει τους Κ.Α. 20.7131.0002 (2.000 €) & 30.7131.0002 (3.000 €) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

9ο

Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας προμήθειας τροφίμων μέσω διατακτικών οι οποίες θα μοιραστούν για την ενίσχυση των οικονομικά αδύνατων κατοίκων, δαπάνης διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (249.422,14 €) που θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2017.

κ. Ιωάννης Οικονόμου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

10ο

Έγκριση εκδήλωσης πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού.

κ. Αγγελική -Μαρία Ζήκου

Αντιδήμαρχος

 

 

 

11ο

Έγκριση σύνταξης μελέτης «Σύνταξη τοπογραφικών μελετών έτους 2016».

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

12ο

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης προσωρινής κατασκευής σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Βεϊκου αρ. 14.

κ. Γεώργιος Μαρκόπουλος

Δήμαρχος

 

 

 

Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης δημοτικού συμβουλίου της Δευτέρας 7ης Νοεμβρίου  για λόγους ανωτέρας βίας, την Τρίτη 8 Νοεμβρίου στις 18:30,με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης .

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 υπό τον τίτλο «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο/η Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιονδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο/η Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίησή της».

 

Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 33645/03.11.2016 πρόσκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προσέλθουν σε συνεδρίαση την Δευτέρα 07.11.2016 και ώρα 18:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αναφερομένων σε αυτή θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Ωστόσο, την ίδια ημέρα και κατά τις ώρες από 17:00 έως 21:00 περίπου πρόκειται να εκτελεστούν αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης βλαβών των μικροφώνων και του εν γένει ηχητικού εξοπλισμού εγγραφής των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, βλάβες οι οποίες, αν προηγουμένως δεν αποκατασταθούν, δεν καθίσταται εφικτή η πραγματοποίηση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την προβλεπόμενη τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω και για τους ως άνω αναφερομένους λόγους ανωτέρας βίας, σας προσκαλούμε την Τρίτη 08.11.2016 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, σε επανάληψη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η υπ’ αριθμ. 33645/03.11.2016 πρωτοκόλλου πρόσκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου.