e-Galatsi

σερφάροντας στο Γαλάτσι

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας με έγγραφο του προς την ΚΕΔΕ καλεί τους δήμους, στην κυριότητα των οποίων ανήκουν δάση, δασικές εκτάσεις και λοιπές κατάλληλες εκτάσεις επιδεχόμενες αναδάσωσης ή δάσωσης, να υποβάλλουν προτάσεις για την υπαγωγή τους στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.

Οι προτάσεις των Δήμων για τις περιοχές προς αναδάσωση ή δάσωση θα  κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια προτεραιότητας:

  1. Εκτάσεις οι οποίες βρίσκονται εγγύς ή πέριξ οικιστικών περιοχών
  2. Εκτάσεις με σκοπό την προστασία τους εξαιτίας της εμφανιζόμενης διάβρωσης των εδαφών
  3. Εκτάσεις στις οποίες δεν υφίσταται ή αδυνατεί η εγκατάσταση δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει στην ΑΠ ΥΠΕΝ ΔΔΕΥ/22944/842 της 8ης Μαρτίου 2021 το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας προτάσσει ως απόλυτη προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής για τα δάση και το φυσικό περιβάλλον μέχρι το 2030 το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, το οποίο αποτελεί ένα συντονισμένο πλαίσιο με εντοπισμένες χωρικά δράσεις και έργα ενίσχυσης του εθνικού δασικού ισοζυγίου και με πολλαπλά, μετρήσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Σκοπός του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης είναι η ανάσχεση της απώλειας της βιοπικιλότητας της Χώρας, η αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων, η προστασία των εδαφών από διάβρωση, η συμβολή στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής με αύξηση της δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα στα δασικά οικοσυστήματα, η αποκατάσταση και βελτίωση των παρεχόμενων οικοσυστημικών λειτουργιών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων.
Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης είναι ο εντοπισμός, οριοθέτηση και αποκατάσταση και αναβάθμιση οικολογικά διαταραγμένων περιοχών με παρεμβάσεις και έργα αναδάσωσης και δάσωσης.

Μέσα από την ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και την αύξηση της δάσωσης, μεταξύ άλλων, και περιαστικών περιοχών, αναμένεται, πέρα από τα προφανή οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, για την τοπική κοινωνία : α) η βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών της δημοτικής και αστικής διαβίωσης,
β) η ανάσχεση/απομείωση/υποβάθμιση των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων,
γ) η αύξηση του ποσοστού πρασίνου ανά κάτοικο και των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον, δ) η μείωση της απόστασης φύσης και πόλης, εξοικείωση με το δάσος και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση,
ε) η αναβάθμιση δυνατοτήτων υπαίθριας (δασικής) αναψυχής, εναλλακτικών μορφών άθλησης και περιήγησης,
στ) η ενίσχυση της βιοποικιλότητας εντός και πέριξ των αστικών κέντρων,
ζ) η βελτίωση των (αισθητικών) χαρακτηριστικών του περιαστικού τοπίου, η αύξηση της επισκεψιμότητας και του τουρισμού

Θυμίζουμε ότι στο Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνονται 310 εκατομμύρια ευρώ για τις αναδασώσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει τη φύτευση 30 εκατομμυρίων δενδρυλλίων με την έναρξη της φυτευτικής περιόδου του 2021. Στόχος είναι η δάσωση και η αναδάσωση 500.000 στρεμμάτων που έχουν καεί, αποψιλωθεί ή υποβαθμιστεί σε όλη τη χώρα. Το υπουργείο Περιβάλλοντος προγραμματίζει οι αναδασώσεις να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2026.

ΠΗΓΗ-ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟ MyOta.gr

Η Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζώής (ΕΠΖ) καταψήφισε το «Τοπικό  Σχέδιο  Διαχείρισης Αποβλήτων» (Το.Σ.Δ.Α.),αφού το σχέδιο δεν απαντά σε ερωτήματα που συνδέονται  άμεσα με το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)

 

Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στο 16ο θέμα της ΕΠΖ 2-3-2021 «Έγκριση επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων»

Στο σοβαρότατο ζήτημα του «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» (Το.Σ.Δ.Α.) η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζει επιφυλασσόμενη για ολοκληρωμένη τοποθέτηση στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώνοντας παράλληλα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους δημότες, ώστε να οργανώσουν τις διεκδικήσεις τους για την μη περαιτέρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος και για μια διαχείριση απορριμμάτων που να μην αποτελεί επιπλέον επίθεση στο πορτοφόλι τους και στα εργασιακά τους δικαιώματα προς χάρη των επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα, περιοριζόμαστε σε συντομία να σημειώσουμε τα ακόλουθα:

Θέσαμε 5 συγκεκριμένα ερωτήματα, τα τέσσερα όσον αφορά τις προβλέψεις του ΤοΣΔΑ για τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ):

·         Για την μη ρητή αναφορά στο ΤοΣΔΑ στο ΦΕΚ για τον ΣΜΑ στο Γαλάτσι,

·         Για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και ειδικότερα στα έτη 21-22,

·         Στις προβλέψεις του ΤοΣΔΑ σε ίδρυση διαδημοτικών υποδομών διαχείρισης,

·         Στο ποιες «δράσεις» του ΤοΣΔΑ άπτονται της λειτουργίας του ΣΜΑ,

και 1 ερώτημα όσον αφορά την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών από την εφαρμογή του.

Πήραμε σαφή απάντηση μόνο για το τελευταίο (125.000€ επιβάρυνση για το 2021 !!!) και αποσπασματικές ή και καθόλου απαντήσεις για τον ΣΜΑ.

Θεωρούμε ότι παρά την ωραία έκθεση ιδεών για την διαχείριση των αποβλήτων που περιέχει το υπό έγκριση ΤοΣΔΑ, αφήνει ορθάνοιχτο τον δρόμο για περαιτέρω χαράτσωμα των δημοτών και περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Υπηρεσίας Διαχείρισης Αποβλήτων. Επιπλέον υποβαθμίζει και αποσιωπά σοβαρές πλευρές του «υπό ίδρυση» ΣΜΑ και οι ασαφείς απαντήσεις της Δημοτικής αρχής όσον αφορά τη συμμετοχή του Δήμου σε διαδημοτικές δομές διαχείρισης και την χωροθέτησή τους, ενισχύουν τις μεγάλες ανησυχίες μας για το περιβάλλον και το ενδεχόμενο «μικρής χωματερής» στο Γαλάτσι και μας επιβάλλουν να το καταψηφίσουμε αποφασιστικά.

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου

Μάνθος Ιμπριάλος

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών σας ενημερώνουν ότι την Τετάρτη 3 και την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ.-12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διανομή τροφίμων και νωπών προϊόντων στο χώρο του ΠΑΛΑΙ (Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου) στους δικαιούχους της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών.

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να παρευρίσκονται στο χώρο παράδοσης των προϊόντων, αυτοπροσώπως την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα αναφέρεται στο γραπτό μήνυμα που θα σταλεί στους εγκριθέντες της Δομής, έχοντας μαζί τους την Ταυτότητα ή το Διαβατήριο τους και την κάρτα του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνουν όλα τα δικαιούμενα προϊόντα τους (νωπά και μη, φυσικά για τη συγκεκριμένη παράδοση που δε θα προσέλθουν) και δε θα μπορούν να τα παραλάβουν άλλη ημέρα και ώρα.

 Οι δικαιούχοι που για διάφορους λόγους, δεν θα μπορούν να προσέλθουν για την παραλαβή των προϊόντων τους, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους, οποιοδήποτε πρόσωπο από το οικογενειακό ή φιλικό τους περιβάλλον.

 Σημειώνεται δε, ότι η εν λόγω εξουσιοδότηση, θα αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία απουσίας του δικαιούχου και μη θεωρημένη εξουσιοδότηση, ταυτόχρονα σημαίνει και μη παράδοση των προϊόντων.

Τέλος, λόγω του μεγάλου βάρους των προϊόντων κρίνεται σκόπιμο οι δικαιούχοι να προσέρχονται με καροτσάκι ή μεταφορικό μέσο.

 Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 213-2055321

από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -17:00μ.μ.