Αν και όπως έχει ανακοινωθεί, μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 πρέπει να έχουν συμπληρωθεί και δηλωθεί  (ηλεκτρονικά)οι  Συνδυασμοί που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου,πληροφορίες αναφέρουν ότι  για κάποιους από αυτούς,  υπάρχει μια σχετική δυστοκία στην ανεύρεση Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων.

Η δυσκολία αυτή αφορά κυρίως υποψήφιες γυναίκες ,αφού σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο,πρέπει να καλύπτουν το 40% του Δημοτικού Συνδυασμού.

Να θυμίσουμε ,ότι στο Γαλάτσι  θα εκλεγούν 35 Δημοτικοί Σύμβουλοι, άρα για την κάθοδο ενός Συνδυασμού στις εκλογές,απαιτούνται τουλάχιστον 35 υποψήφιοι Δημοτκοί Σύμβουλοι(14 γυναίκες) ,με ανώτατο όριο τους 88(34 γυναίκες).

Όπως φαίνεται όμως,λόγω της ποσόστωσης για γυναίκες,πολύ δύσκολα κάποιος Συνδυασμός θα πλησιάσει το ανώτατο νούμερο υποψηφίων

Πόσοι τελικά θα είναι οι Συνδυασμοί στις Δημοτικές Εκλογές στο Γαλάτσι?

Με τα σημερινά δεδομένα, χωρίς να αποκλείται κάποια έκπληξη (προς τα κάτω ή προς τα πάνω), στις Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου θα συμμετάσχουν 4 Δημοτικοί Συνδυασμοί...

"Γαλάτσι,Αυτοδιοίκηση για τον Άνθρωπο" με υποψήφιο Δήμαρχο ,τον νυν Δήμαρχο , Γιώργο Μαρκόπουλο

"Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γρηγόρη Χαραλαμπίδη

"Γαλάτσι από κοινού" με υποψήφια Δήμαρχο την Αγγέλικα Σαπουνά 

" Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γερμάνο Μελισσουργό.


Στις Δημοτικές Εκλογές του 2019, οι Συνδυασμοί ήταν επτά(7).

Ο Κώστας Ζώμπος επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης δεν θα είναι υποψήφιος,όπως επίσης και η Δημοτική Σύμβουλος και επικεφαλής του "Γαλάτσι του αύριο" Έλενα Ζέρβα(θα είναι υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος με τον Ιωακειμίδη).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης "Γαλάτσι ο τόπος μου" Σπύρος Παναγιώτου ,κατεβαίνει στις Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου ,με τον Συνδυασμό  " Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών", με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γερμάνο Μελισσουργό.

 

Όπως είναι γνωστό και ο Ορέστης Μάστακας ,έχει  εκδηλώσει την πρόθεσή του να είναι υποψήφιος Δήμαρχος με τον Συνδυασμό "Νέα Πνοή Γαλατσίου"...ωστόσο συναντά  δυσκολίες στην συμπλήρωση  του  απαραίτητου νούμερου  υποψηφίων (35)

 

 

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Αριθμ. 64742 απόφαση «Καθορισμός της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών».

Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων άνοιξε την Τρίτη 8 Αυγούστου και .είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:
α) Όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σύμφωνα με την παρ. 4 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως.

β) όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 αντιστοίχως,
γ) όλους τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών,
δ) ένα διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του συνδυασμού.

Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους υποψηφίους με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Η πρόσβαση στην πύλη παρέχεται στους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των οικείων αρμοδίων δικαστηρίων, με χρήση προσωπικών Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης που δημιουργούν στην αντίστοιχη υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφο- ριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 

Οι επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιοι δήμαρχοι/περιφερειάρχες, εισέρχονται στην πύλη και αφού επιλέξουν «Δημοτικές Εκλογές» ή «Περιφερειακές Εκλογές» αντίστοιχα και τον δήμο ή την περιφέρεια όπου επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, εισάγουν τα στοιχεία του ηλεκτρονικού παραβόλου που τους αντιστοιχεί.

Κατόπιν, καταχωρίζουν τα στοιχεία του συνδυασμού και των υποψηφίων και συνυποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε υποψήφιο ως ακολούθως:
α) Όνομα και, τυχόν, έμβλημα (περιγραφή και ηλεκτρονικό αρχείο) του συνδυασμού,

β) για κάθε υποψήφιο για τις δημοτικές/περιφερειακές εκλογές: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο ή μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό, ιδιότητα, στοιχεία διεύθυνσης, αξίωμα στο οποίο είναι υποψήφιος (περιφερειάρχης/δήμαρχος, περιφερειακός/δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας), εκλογική περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα (στην οποία είναι υποψήφιος), υποκοριστικό ή ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό ή άλλο, όνομα συζύγου/συμβιούντος ή συμβιούσης,

γ) τα προβλεπόμενα στην παρ. 6β των άρθρων 15 και 52 του ν. 4804/2021 ηλεκτρονικά παράβολα. Τα ηλεκτρονικά παράβολα μπορεί να είναι είτε ατομικά, είτε ένα ή περισσότερα συγκεντρωτικά παράβολα που καλύπτουν το συνολικό ποσό των υποψηφιοτήτων του συνδυασμού.

Για τη καταχώριση των στοιχείων του συνδυασμού και των υποψηφίων, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να ορίζει έναν διαχειριστή ανά συνδυασμό, με δικαί- ωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι οριστικής υπο- βολής του συνδυασμού. Ο επικεφαλής του συνδυασμού και ο διαχειριστής, μπορούν να ορίζουν επίσης εντός της πύλης και άλλους βοηθητικούς χρήστες. Η πρόσβαση του διαχειριστή και των βοηθητικών χρηστών, θα γίνεται με χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Είναι δυνατή η προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης μέχρι την οριστική υποβολή της κατά το άρθρο 4. Τα στοιχεία που καταχωρούνται στην πύλη δεν είναι διαθέσιμα προς περαιτέρω επεξεργασία μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης, με την επιφύλαξη του άρθρου 5.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 2 και σε κάθε περίπτωση πριν τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 5, οι λοιποί υποψήφιοι εισέρχονται στην πύλη για να επικυρώσουν την υποψηφιότητά τους. Κατ’ εξαίρεση η επικύρωση της υποψηφιότητας υποψηφίου μπορεί να γίνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του, με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, η οποία αναρτάται υποχρεωτικά στην πύλη.

Η πύλη εκτελεί αυτόματους ελέγχους των καταχωρισμένων στοιχείων όλων των υποψηφίων για τυχόν προβλήματα, παραλείψεις ή ανακρίβειες.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού δύναται να προβαίνει σε έλεγχο των υποψηφίων του συνδυασμού ως προς την κάλυψη των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος, να πληροφορείται τα αποτελέσματα των αυτόματων ελέγχων και να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες πριν την οριστική υποβολή.

Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να συμπληρωθεί ο συνδυασμός, ακόμα κι αν έχει ήδη υποβληθεί από τον επικεφαλής του συνδυασμού, έως τον επιτρεπόμενο αριθμό των υποψηφίων με υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης του επικεφαλής του συνδυασμού, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρ 2 διαδικασία.

Μέχρι την 31η Αυγούστου και ώρα 23:59 δύναται να καταχωρηθεί νέος υποψήφιος δημοτικός ή περιφε- ρειακός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας ή πρόεδρος δημοτικής κοινότητας προς αντικατάσταση υποψηφίου που παραιτήθηκε ή απεβίωσε, σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 2 διαδικασία.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας των περ. α) και β) της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται κα- μία μεταβολή δήλωσης, εκτός από την αντικατάσταση των επικεφαλής των συνδυασμών που παραιτήθηκαν ή αποβίωσαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4804/2021.

Η πύλη παραμένει επίσης ανοιχτή μετά την 1η Σε- πτεμβρίου και μέχρι την 9η Σεπτεμβρίου αποκλειστικά για την υποβολή της δήλωσης παραίτησης κατ’ εφαρ- μογή του εδαφίου β των παρ. 2α των άρθρων 10 και 48 του ν. 4804/2021.
Κάθε συμπληρωματική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου με την ημερομηνία υποβολής.

Απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυ- μικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον τα ορθά στοιχεία προ- κύπτουν χωρίς αμφιβολία από το «Μητρώο Πολιτών».

Την 10η Σεπτεμβρίου το αρμόδιο δικαστήριο ανα- κηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων νόμιμα.

 

Κατεβάστε από εδώ το ΦΕΚ

ΠΗΓΗ myota.gr

 

 

 

 

Όπως ήταν αναμενόμενο, ανακοινώθηκε και επίσημα, ότι στις Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης του ΚΚΕ "Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου" και υποψήφιος Δήμαρχος ,θα είναι εκ νέου ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης,

Σύντομα θα ανακοινωθούν και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Γαλατσίου της Λαϊκής Συσπείρωσης.

 

 

ΥΓ. Να υπενθυμίσουμε ,ότι μέχρι τώρα έχουν επίσημα ανακοινώσει την υποψηφιότητά τους για την διεκδίκηση του Δήμου 

- Ο νυν Δήμαρχος Γιώργος Μαρκόπουλος

- Ο Γρηγόρης Χαραλαμπίδης, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Γαλατσίου" 

- Η Αγγέλικα Σαπουνά, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης "Γαλάτσι από κοινού" 

- Ο Γερμάνος Μελισσουργός, επικεφαλής του Συνδυασμού "Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών"

- Ο Ορέστης Μάστακας, επικεφαλής του Συνδυασμού "Νέα Πνοή Γαλατσίου"

 Πριν λίγες ημέρες,ο Ορέστης Μάστακας ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την Δημαρχία στο Γαλάτσι, ως επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού "Νέα Πνοή Γαλατσίου" 

Όπως διαβάζουμε σε σχετικές αναρτήσεις στο Facebook , η Νέα Πνοή Γαλατσίου είναι ένας εντελώς ανεξάρτητος δημοτικός συνδυασμός, αποτελούμενος κυρίως από φοιτητές και άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα και μόλις ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Ο τρέχοντας μέσος όρος ηλικίας δεν υπερβαίνει τα 30 έτη, ενώ ο επικεφαλής του συνδυασμού (Ορέστης Μαστάκας, πτυχιούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π.) είναι μόνο 27.

Η επιλογή ονόματος και λογότυπου δεν είναι τυχαία: Το πρώτο (όνομα) δηλώνει την επιθυμία τους για ανανέωση, αλλαγή, εκσυγχρονισμό και πρόοδο, ενώ το δεύτερο (λογότυπο) συμβολίζει την κοινωνική συνοχή, την αναγκαιότητα για αγαστή συνεργασία και μείωση του χάσματος μεταξύ των γενεών, αλλά και το σεβασμό στην παράδοση.

Όπως λένε, δεν  εμφανίστηκαν ούτε για να ασκήσουν στείρα κριτική, ούτε για να τάξουν  ασύστολα τα πάντα στους πάντες. Όπως δηλώνουν ,πρωτεύοντας στόχος τους δεν είναι η κατάληψη της πρώτης θέσης, αλλά η εξασφάλιση της παρουσίας τους στο Δημοτικό Συμβούλιο,γιατί πιστεύουν ότι με τις ιδέες τους, μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της καθημερινότητας  του Γαλατσίου. 

Η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, η μετατροπή του Γαλατσίου σε έξυπνη πόλη, η ευρύτερη βελτίωση των υποδομών με έμφαση σε σχολικές μονάδες και χώρους στάθμευσης συνιστούν τους κύριους άξονες του εκλογικού τους προγράμματος,ενώ Ιδιαίτερη βαρύτητα  έχουν ,  η εξοικονόμηση ενέργειας, η καθαριότητα, η προστασία των ευπαθών ομάδων, η στήριξη των νέων, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, η ενίσχυση αθλητικών και πολιτιστικών δρώμενων, αλλά και η ενδυνάμωση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας σε τοπικό επίπεδο.

Συνολικά έχουν  ήδη συγκεντρώσει περισσότερες από 100 συγκεκριμένες προτάσεις: Κάποιες είναι ρηξικέλευθες, άλλες είναι χιλιοειπωμένες αλλά αναγκαίες. Κάποιες είναι περισσότερο ρεαλιστικές και υλοποιήσιμες, και άλλες περισσότερο φιλόδοξες.
Οι προτάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα : https://neapnoi.github.io/galatsi/Our_Goals.html

 

 

 

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν φαίνεται να στέκονται εμπόδιο στην προεκλογική εκστρατεία του Συνδυασμού  "Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών", με υποψήφιο Δήμαρχο τον Γερμάνο Μελισσουργό, αφού την Δευτέρα 24 Ιουλίου, ξεκίνησε το μοίρασμα στο Γαλάτσι, του 2ου  4σελιδου εντύπου.Ένα έντυπο που θα ανεβάσει την θερμοκρασία... του υποτονικού  και σχεδόν ανύπαρκτου έως τώρα προεκλογικού αγώνα.

                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 Οι Διοικήσεις πρέπει να αξιολογούνται για τα έργα τους και όχι για τα λόγια τους

 

Το 2ο φυλλάδιο της Αδέσμευτης Κίνησης Πολιτών  είναι αφιερωμένο ,στην χρόνια εγκατάλειψη των γειτονιών της πόλης μας και την αδιαφορία της Διοίκησης για τις επιπτώσεις των  εργασιών  του Μετρό στη πόλη.

Κάθε χρόνο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου προϋπολογίζονταν η ανακατασκευή των περισσότερων μικρών πλατειών της πόλης και άλλες παρεμβάσεις στις γειτονιές  και κάθε χρόνο δεν γινόταν τίποτα .
Kαι πως  θα μπορούσε να γίνει, όταν ένας Δήμος διοικείται  από μια Δημοτική Αρχή  με παλαιοκομματική νοοτροπία, που  λειτουργεί μόνο με  ατομικές μικροεξυπηρετήσεις και δημόσιες σχέσεις.
Τέσσερα χρόνια υποσχέσεις, θα....και επικοινωνιακά παιχνίδια με μακέτες (Κεντρική Πλατεία ,Ζαϊρα) 

Μια διοίκηση σε αδράνεια. Μια διοίκηση που έχει αφήσει τον Δήμο στο έλεος των έργων για το Μετρό, αφού  δεν διεκδίκησε τίποτα από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και τα αρμόδια υπουργεία, ούτε έκανε καμία συγκοινωνιακή μελέτη-παρέμβαση προκειμένου να μετριαστεί κάπως η αναμενόμενη κυκλοφοριακή συμφόρηση.  Έτσι αυτή τη στιγμή στους δρόμους του Γαλατσίου επικρατεί πολύ συχνά ένα κυκλοφοριακό χάος.

Τελικά σ' αυτή τη πόλη το εύκολο είναι να ανακοινώνεις έργα και  να κάνεις δημόσιες σχέσεις και μικρορουσφέτια.Το εύκολο είναι να παίρνεις δάνεια για να κάνεις μακέτες  των μεγάλων  έργων , το εύκολο είναι να μιλάς για τις ευεργετικές συνέπειες του Μετρό  που άλλοι κάνουν.

 Αντίθετα το δύσκολο είναι, να προσφέρεις λύσεις, που απαιτούν όραμα και σχεδιασμό,  

 

Αδέσμευτη Κίνηση Πολιτών 

Υποψήφιος Δήμαρχος Γαλατσίου 

Γερμάνος Μελισσουργός 

 

Διαβάστε ή κατεβάστε το νέο 4σελιδο έντυπο(ΚΛΙΚ ΕΔΩ)

 

 

 Διαβάστε ή κατεβάστε το 1ο  4σελιδο έντυπο(ΚΛΙΚ ΕΔΩ)